WERNISAŻ PO PLENERZE ARTYSTYCZNYM W GLAZNOTACH

W sobotę w średniowiecznym kościele wiejskim w Glaznotach odbył się wernisaż po drugim plenerze artystycznym malarstwa i rzeźby w kamieniu.

Podjęte w ubiegłym roku działania artystyczne w otoczeniu kościoła realizowane są w ramach dalekosiężnego projektu Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach, wspieranego konsekwentnie przez Gminę Ostróda. Tytuł wernisażu nawiązuje do działań związanych z rewaloryzacją zrujnowanej remizy w centrum Glaznot, wzniesionej na początku XX wieku na fundamentach dawnej kuźni.

Remiza zlokalizowana jest nad rzeką Gizelą, przez co łączy się z miejscem tworzonego Centrum Kultury Pamięci koło średniowiecznego kościoła – po otwarciu obu wrót remizy w dwóch przeciwległych ścianach, z rozwidlenia dróg odsłania się widok na wzgórze kościelne i Krąg Wspólnoty Kultur. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych możliwe będzie urządzenie we wnętrzu starej remizy miejsca promocyjno-edukacyjnego Kordegarda Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach (Kordegarda Glaznocka). W pomieszczeniu przygotowane zostaną tablice przedstawiające dzieje i kulturę wsi, jak też organizowane będą wystawy lokalnej twórczości i inne wydarzenia artystyczne. Przed remizą znajduje się niewielka łąka, którą będzie można wykorzystać jako rozszerzenie terenu działań Kordegardy.

Kordegarda w ujęciu historycznym to budynek niegdyś służący zwykle celom wojskowym, ale od wieku XIX bardzo często przekształcany w salon sztuki i miejsce kulturalnych spotkań. Skromny, ale pięknie położony budynek starej remizy w Glaznotach może stać się kolejną wartością ożywiającą i uatrakcyjniającą wieś. Lokalizacja na rozwidleniu dróg będzie interesującym pretekstem do zatrzymania się podróżujących przez tę okolicę gości z zewnątrz i być może przełoży się na powstanie jakichś form lokalnej działalności gospodarczej, nastawionej na czerpanie dochodu z atrakcyjności historyczno-krajobrazowej wsi i jej okolic.

Tegoroczny plener zatytułowany „Wzgórza Dylewskie – powinowactwa skandynawskie” zaowocował powstaniem siedmiu nowych rzeźb w kamieniu oraz dwudziestu nowych obrazów. Rzeźby wzbogacone zostały w tym roku o inkrustacje z odlewów cynkowych i elementów ceramicznych wypalonych w piecu specjalnie do tego celu wzniesionym obok kamiennego Kręgu Wspólnoty Kultur. Podczas wernisażu artyści opowiadali o swoich inspiracjach i przyszłorocznych planach twórczych związanych z kolejnym plenerem.

W przyszłym roku wieś Glaznoty obchodzi jubileusz 690-lecia swej lokacji, w związku z czym przygotowania do działań podjąć trzeba jak najszybciej.

Koordynatorzy wernisażu, Alicja Szarzyńska (Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej/Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie) i Wiesław Skrobot (Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie) podarowali gościom wernisażu egzemplarze drugiego, poprawionego i rozszerzonego, wydania książki „Wzgórza Dylewskie. Geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni”, jak też albumy prezentujące malarski dorobek ubiegłorocznego pleneru.

Źródło: Gmina Ostróda

 

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *