W MIŁOMŁYNIE BUDUJĄ, W LIDZBARKU WARMIŃSKIM JUŻ POWSTAŁA TĘŻNIA SOLANKOWA

Tężnie solankowe będą nową atrakcją Lidzbarka Warmińskiego. To kolejny krok do uzyskania przez miasto statusu uzdrowiska.

Nowa inwestycja ma 100 metrów długości i osiem wysokości oraz taras widokowy, z którego można podziwiać okolice Doliny rzeki Symsarny.

W ramach projektu powstała infrastruktura uzdrowiskowa w południowej części miasta. Obejmuje on dostosowanie terenu, budowę obiektów, dróg, urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, instalacji wraz z wyposażeniem, a także promenad, tężni, instalacji solankowych.

Lidzbark Warmiński posiada długą uzdrowiskową tradycję. Wyróżnia się unikalnym morenowym ukształtowaniem terenu i zdrowotnym mikroklimatem. Występują tu pokłady czystych wód termalnych i mineralnych, co w połączeniu z dziewiczą przyrodą i małą liczbą dużych zakładów przemysłowych, nadaje miastu specjalne właściwości.

Zgodnie ze świadectwem potwierdzającym właściwości lecznicze klimatu, w uzdrowisku w Lidzbarku Warmińskim możliwe jest wykonywanie zabiegów fizykoterapii, leczniczych i rehabilitacyjnych dotyczących chorób układu krążenia, układu narządów ruchu, zaburzeń neurologicznych oraz zaburzeń przemiany materii.

Możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowych gospodarze regionu dostrzegali wcześniej, dlatego środki na ten cel zostały wygospodarowane już w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. Wtedy preferencje otrzymały miejscowości posiadające status uzdrowiska.

– W tamtej edycji programu udało się zrealizować inwestycje uzdrowiskowe o łącznej wartości blisko 50 mln zł, przede wszystkim w Gołdapi i Ameryce – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W tej edycji wartość tego typu projektów wynosi blisko 115 mln zł, a inwestycje realizowane są nie tylko w Gołdapi,  ale także we Fromborku, Górowie Iławeckim, Miłomłynie i oczywiście w Lidzbarku Warmińskim. W ten sposób chcemy stworzyć sieć miejscowości uzdrowiskowych. Dzięki temu samorząd województwa przybliża się do wdrożenia czwartej inteligentnej specjalizacji – „zdrowe życie”, opierającej się na turystyce zdrowotnej.

Nowa inteligentna specjalizacja „zdrowe życie”, którą planujemy wdrożyć, to doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty regionu, wykorzystujące jego obecny potencjał, odpowiadające na globalne zapotrzebowanie i wpisujące się w globalne trendy, dające możliwości dalszego rozwoju regionalnej gospodarki w dziedzinach zarówno już nam znanych – takich jak turystyka – jak i w dziedzinach nowych, bazujących na nowoczesnych technologiach.

Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 16,6 mln zł, z czego 10,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2021 (Oś Priorytetowa: Kultura i dziedzictwo, Działanie: Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie: Infrastruktura uzdrowiskowa).

WWiM

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *