PLENER ARTYSTYCZNY W GLAZNOTACH – „WZGÓRZA DYLEWSKIE – POWINOWACTWA SKANDYNAWSKIE”

W ramach długofalowego projektu Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach, w sąsiedztwie średniowiecznego kościoła wiejskiego odbył się drugi artystyczny plener rzeźby w kamieniu i malarstwa.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenie koordynowali Wiesław Skrobot (Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie) i Alicja Szarzyńska (Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej/Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie).

Tematem przewodnim pleneru były podobieństwa krajobrazowe, związane przede wszystkim z pochodzeniem geologicznym największego bogactwa Wzgórz Dylewskich – głazów narzutowych przyniesionych tu przed wiekami ze Skandynawii przez lodowiec zlodowacenia bałtyckiego.

Nagromadzenie głazów skutkujące znaczną kamienistością gruntów to źródło innego, kulturowego powinowactwa skandynawskiego Wzgórz Dylewskich. Czytelne jest ono w krajobrazie poprzez nieregularne podziały działek uprawnych i sposoby ich rozgraniczania – liczne kopce i liniowe usypiska kamienne, tzw. kamienice.

Na powinowactwa krajobrazowe nałożone zostały także wydarzenia historyczne – nieraz dość dramatyczne, związane między innymi z czasami XVII-wiecznych wojen szwedzkich, a także wątki przyrodnicze,  jak choćby występowanie łosia, który – podobnie jak w naszych okolicach – jest popularnym symbolem natury w krajach skandynawskich.

Zadaniem artystów było wykorzystanie tych powinowactw w kreacji tworzonych dzieł. W lutym odbył się zimowy objazd studyjny – uczestnicy pleneru mieli okazję przyjrzeć się nieodwiedzanym wcześniej krajobrazom i zadokumentować ich szczegóły nie zakryte zieloną gęstwiną.

W plenerze uczestniczyło pięciu rzeźbiarzy z Gdańska, Wrocławia i Krakowa oraz dziesięciu malarzy z Ostródy, Gdańska i Iławy. Mimo niesprzyjającej pogody powstało sześć rzeźb w kamieniu i podjęte zostały tematy dwudziestu prac malarskich. Malarze mają zadanie dokończyć swe obrazy do połowy września, by móc je zaprezentować podczas warsztatów artystycznych w Glaznotach, zaplanowanych na ostatni tydzień września.

Podczas lipcowego pleneru w sąsiedztwie Kręgu Wspólnoty Kultur rzeźbiarze zbudowali także piec do wypału ceramiki i przeprowadzili dla mieszkańców Glaznot i ich gości warsztaty lepienia przedmiotów z gliny i ich wypału. Podobne warsztaty dla młodzieży szkolnej przewidziane są podczas podsumowujących plener warsztatów wrześniowych.

Lipcowy plener artystyczny mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Gminy Ostróda i Starostwa Ostródzkiego oraz niezawodnym przyjaciołom idei Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach – Piotrowi Rydlowi i Agnieszce Prochal z Rumiana oraz Giseli i Uwe Schwedom z Gelsenkirchen. Pomoc okazali także pastor Krzysztof Kopacz, administrator kościoła w Glaznotach, który udostępnił wnętrze świątyni i źródło prądu do podłączenia narzędzi rzeźbiarskich oraz sołtys wsi Grażyna Gasikowska (udostępniła świetlicę wiejską) i strażacy z glaznockiej drużyny, którzy przygotowali miejsce pod budowę pieca do wypału ceramiki.

Zapas bukowego drewna do opalania pieca zapewniło Nadleśnictwo Olsztynek za pośrednictwem Leśnictwa Góra Dylewska.

Źródło: Gmina Ostróda

 

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *