NIESAMOWITA PODRÓŻ PO PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WARMII I MAZUR (video)

Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur to obszary kryjace niesamowite bogactwo przyrodnicze i kulturowe.

W województwie warmińsko-mazurskim znajduje się sześć parków krajobrazowych: Mazurski Park Krajobrazowy, Welski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Zespół Parków Krajobrazowych, w którego skład wchodzą Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.

Oprócz ochrony najcenniejszych walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz wartości historycznych i kulturowych mają za zadanie szerzyć edukację ekologiczną, równocześnie zapewniając rozwój turystyki i rekreacji na ich terenie, a wszystko to w duchu zrównoważonego rozwoju.

Mają do zaoferowania niepowtarzalne i wyjątkowe miejsca. Dodatkowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na terenach parkowych powstały inwestycje, dzięki którym piękno tych obszarów jest jeszcze bardziej wyeksponowane.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *