ROZBUDOWANO PRZYSTAŃ ŻEGLARSKĄ W BOGACZEWIE NAD JEZIOREM NARIE

W uroczystościach oddania rozbudowanej przystani żeglarskiej w Bogaczewie uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i lepsze wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych jeziora Narie w Bogaczewie poprzez rozwój przystani i szkoleń żeglarskich.

Inwestycje zakładały m.in.: wykonanie wiaty, budowę nowego budynku gospodarczego, wydłużenie dwóch pomostów pływających z przebudową slipu, rozbudowę placu manewrowego i parkingu z ogrodzeniem oraz przebudowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Całkowita wartość rozbudowanej przystani wynosił 1,5 mln zł, z czego 820 tys. zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś: Kultura i dziedzictwo, Działanie: Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie: Efektywne wykorzystanie zasobów).

WWiM

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *