MŁODZIEŻ ZE SZKOŁY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z SAMBOROWA PODRÓŻOWAŁA ŚLADAMI SWEGO PATRONA

Młodzież z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie pod opieką nauczycielek Marty Pokrzywnickiej i Katarzyny Mikołajczyk wzięły udział w podróży śladami Mikołaja Kopernika na Ziemi Lubawskiej. Przewodnikami byli Alicja Szarzyńska z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wiesław Skrobot, Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Dziedzictwa Kulturowego. Okazją do tego przedsięwzięcia była 550 rocznica urodzin wielkiego astronoma.

Pierwszym i najważniejszym celem wyprawy były relikty zamku biskupów chełmińskich w Lubawie, obecnie siedziba Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej. Mikołaj Kopernik gościł na zamku dwukrotnie: w kwietniu 1539 roku, gdy odwiedził złożonego chorobą biskupa Tiedemanna Giesego i potem od końca lipca do połowy września 1539 roku, gdy przebywał tam w gościnie biskupa razem z towarzyszącym mu Joachimem Retykiem, profesorem arytmetyki z Uniwersytetu w Wittemberdze.

Uczestnicy wyprawy szczegółowo zwiedzili zagospodarowane relikty zamku: zapoznali się z historią jego budowy, poznali jego najważniejszych mieszkańców, odwiedzili też wystawę przedmiotów odkrytych podczas badań archeologicznych w zamkowych ruinach. Wspólnie zastanawiali się, jak w gościnie u biskupa Giesego mógł spędzać czas Mikołaj Kopernik, o czym rozmawiali, co jedli i pili. Wiadomo ze źródeł historycznych, że biskup Giese był miłośnikiem astronomii i prawdopodobnie miał na zamku niewielkie obserwatorium, być może zatem w pogodne noce obserwowali rozgwieżdżone niebo. Istnieje też przypuszczenie, że to właśnie w Lubawie, pod namową biskupa Tiedemanna Giesego i Joachima Retyka, Kopernik podjął ostateczną decyzję o wydaniu drukiem swego wielkiego dzieła „De revolutionibus…” Stojąc na dziedzińcu zamkowym zastanawialiśmy się, w której części zamku mogły toczyć się te dyskusje.
Po wyjściu z zamku udano się na krótki spacer po mieście. Z pobytem Kopernika w Lubawie związana jest legenda miejska mówiąca o tym, że za jego sprawą powstały pierwsze wodociągi, doprowadzające świeżą wodę do zamku i przyrynkowych kamienic ze źródła koło sanktuarium maryjnego w pobliskich Lipach. Do dziś najdłuższa ulica w Lubawie, wiodąca w tamtym kierunku, nosi imię Mikołaja Kopernika.
Z Lubawy udano się do Kurzętnika. Tu uczniowie wspięli się na Górę Zamkową, która podczas obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku włączona została do utworzonego wówczas Szlaku Kopernikańskiego. Namacalnym tego śladem jest pomnik na jednej ze skarp Góry Zamkowej. W tym miejscu przeprowadzono mały konkurs na znajomość faktów z pobytu Mikołaja Kopernika w Lubawie, nagrodzony skromnymi upominkami w postaci map nowego Szlaku Kopernikowskiego i breloków z okruchami meteorytów.
W Kurzętniku młodzież poznała krótką historię tutejszego zamku, po czym przez terasy drogi krzyżowej utworzonej na zboczu Góry Zamkowej zeszła na dawny rynek staromiejski. Kurzętnik utracił prawa miejskie w 1905 roku.
Po drodze przyjrzano się także zaułkom nazywanym tu Zatyłami i na koniec udano się starą brukowaną drogą na brzeg Drwęcy, do miejsca dawnej przystani, gdzie przez wieki cumowały szkuty handlowe pracujące na pomyślność Kurzętnika. Przez chwilę zastanawiano się, czy Mikołaj Kopernik podczas swego pobytu w Lubawie mógł odwiedzić także Kurzętnik. Być może zastanawiał się, czy na wyniosłej Górze Zamkowej nie zbudować małego obserwatorium astronomicznego?
Wyprawa śladami Mikołaja Kopernika na Ziemi Lubawskiej to było ciekawe doświadczenie, bo okazało się, że ten wielki astronom to nie tylko obywatel Torunia i Warmii, ale także bywalec ziem z naszego najbliższego sąsiedztwa.
Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *