LAUREACI KONKURSU JĘZ. ANGIELSKIEGO: N. ANTCZAK, J. ŁYSKAWA, B. WRZESIŃSKI, J. ŻMIJEWSKA, M. KRAJEWSKI W GMINIE OSTRÓDA

6 czerwca 2022 roku odbył się II Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie objęty był patronatem Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z 7 szkół z terenu Gminy Ostróda.

Trzyosobowa komisja konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele języka angielskiego, wyłoniła następujących laureatów:
Miejsce I
– Natalia Antczak – ZS w Samborowie – wynik 62 p.
– Julia Łyskawa – SP w Durągu – wynik 62p.
– Bartosz Wrzesiński – ZSP w Pietrzwałdzie – wynik 62p.
Miejsce II
– Julia Żmijewska – SP w Szyldaku – wynik 60p.
Miejsce III
– Michał Krajewski – ZS w Samborowie – wynik 56p.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyły pani Ewa Malinowska – kierownik Referatu Oświaty oraz pani Katarzyna Wrzesińska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie.
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do wzięcia udziału w konkursie bardzo dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego.
Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *