PARAFIE W JARNOŁTOWIE, MORĄGU, KALNIKU I DURĄGU Z DOTACJAMI NA PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przedstawił wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2022r.: Wśród nich znalazły się zabytki z Powiatu Ostródzkiego.

Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jelonkach Przełożenie poszycia dachu wieży kościoła wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachu – dwie połacie 70.000,00 zł

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Jarnołtowie (gm. Małdyty) Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele p.w. Chrystusa Króla w Jarnołtowie 70.000,00 zł

3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Boleszynie Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej stropu kościoła p.w. Św. Marcina Biskupa w Boleszynie – I etap 80.000,00 zł

4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Morągu Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Józefa w Morągu: strona północna i zachodnia (wątek ceglany i cokół kamienny) – II etap 90.000,00 zł

5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie Konserwacja i restauracja okien witrażowych prezbiterium kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie 80.000,00 zł

6. Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Poznaniu Prace konserwatorsko – restauratorskie przy stolarce drzwiowej z kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie ( 3 sztuki drzwi wewnętrzne) 30.000,00 zł

7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku Prace konserwatorskie przy emporze organowej z kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku 68.600,00 zł

8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Jezioranach Pełna konserwacja i restauracja ołtarza p.w. Serca Jezusowego z kościoła p.w. ŚW. Bartłomieja w Jezioranach – II etap 30.000,00 zł

9. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Mołtajnach Remont sterczyn kościoła oraz badania konserwatorskie elewacji dekorującej szczyt kościoła p.w. św. Anny w Mołtajnach 45.000,00 zł

10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Pasłęku – III etap 48.000,00 zł

11. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Sokolicy Konserwacja 4 rzeźb ołtarzowych o obrazu Ogrójec z ołtarza głównego z kościoła p.w. Św. Anny w Sokolicy – III etap 11.000, 00 zł

12. Maria Karczewska Odtworzenie stolarki okiennej w 3 oknach na parterze elewacji frontowej kamienicy przy ul. Partyzantów 75 w Olsztynie 13.000,00 zł

13. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warmińska 6 w Olsztynie Remont połaci dachowej budynku przy ul. Warmińskiej 6 w Olsztynie 150.000,00 zł

14. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Leginach Konserwacja ołtarza bocznego (lewego) p.w. Marii Magdaleny w Leginach obrazy sztalugowe (Św. Trójca, Immaculata, Wniebowzięcie NMP) 45.000,00 zł

15. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej w Bartągu Konserwacja ołtarza głównego – dwie figury II kondygnacja ołtarza z kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej w Bartągu 30.000,00 zł

16. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Najświętszej Marii Panny z kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie – II etap (antependium wraz z Grobem Pańskim oraz elementy zwieńczenia – Scena z przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem, śś. Klarą i Franciszkiem oraz złocenie figur śś. Anny i Joachima) 60.000,00 zł

17. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu Remont konserwatorski ścian elewacji budynku kościoła p.w. Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu 150.000,00 zł

18. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku Pełna konserwacja ołtarza bocznego z figurą św. Józefa z kościoła p.w. NSPJ w Olsztynku 52.400,00 zł

19. Gmina Biskupiec Badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich kapliczki znajdującej się na dz. nr 26 obr.1 Biskupiec 10.000,00 zł

20. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Piotraszewie Prace związane z osuszaniem murów kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Piotraszewie 20.000,00 zł

21. Gmina Miasto Działdowo Roboty zabezpieczające i rewitalizacja budynku pokoszarowego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Działdowie 200.000,00 zł

22. KING Cross Shopping Warsaw Sp. z o.o. Kompleksowy remont kapliczki – pawilonu parkowego w Sztynorcie: wymiana dachu, remont wątków ceglanych na dachu i na całej elewacji budynku z naprawą sklepienia i fundamentów. 90.000,00 zł

23. Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim Badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich kaplicy p.w. św. Katarzyny w Lidzbarku Warmińskim (dz. nr 87/1 obręb 5). 4.000,00 zł

24. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Błudowie Wykonanie projektu budowlanego remontu konstrukcji dachowej kościoła pw. NNMP w Błudowie. 18.000,00 zł

25. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Pasymiu Konserwacja 2 przedpiersi ław kościoła ewangelicko – augsburskiego w Pasymiu 30.000,00 zł

26. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3 w Olsztynie Prace konserwatorsko – restauratorskie na ścianach w przedsionku klatki schodowej w kamienicy przy ul. Ratuszowej 3 w Olsztynie – II etap. 30.000,00 zł

27. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Samulowskiego 6 w Olsztynie Prace konserwatorskie ścian klatki schodowej. 99.200,00 zł

28. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Nidzicy Konserwacja obrazu „Jezus i niewierny Tomasz” z kościoła św. Krzyża w Nidzicy. 15.000,00 zł

29. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic Konserwacja i restauracja kapliczki – XI kapliczka różańcowa z płaskorzeźbą „Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” dz. nr 239/2 obręb 0014 Robawy 100.000,00 zł

30. Powiat Olsztyński Prace konserwatorskie kapliczki – Marcinkowo dz. nr 91/2. 14.000,00 zł

31. Archidiecezja Warmińska Opracowanie dokumentacji projektowe zespołu pałacowo – parkowego w Smolajnach: projekt architektoniczno- budowlany: budynku pałacu, budynku dworu myśliwskiego, budynku bramy głównej wraz z oficyną 130.000,00 zł

32. Marta Wieczorkowska Wykonanie: badań konserwatorskich, inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej wieży ciśnień w Kętrzynie 25.000,00 zł

33. Powiat Olsztyński Badania architektoniczne; ekspertyza techniczna; projekt budowalny elewacji, stolarek oraz wnętrz dawnej synagogi w Barczewie 50.000,00 zł

34. Archidiecezja Warmińska Prace konserwatorskie ołtarza z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja, Poliptyk Fromborski – IV etap. 100.000,00 zł

35. Zgromadzenie Księży Marianów ze Stoczka Klasztornego Konserwacja ołtarza pw. św. Walentego z Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym – (III etap) 86.000,00 zł

36. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Durągu Badania konserwatorskie; architektoniczne; wykonanie dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej remontu kościoła parafialnego. 100.000,00 zł

37. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Pomorskiej Wsi Remont elewacji południowej wraz w wykonaniem izolacji pionowej kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Pomorskiej Wsi 70.000,00 zł

38. Urszula Wicka Wykonanie dokumentacji budowlano – konserwatorskiej zagrody holenderskiej w Markusach (dz. nr 6) 17.000,00 zł

39. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augusta i św. Anny w Babiaku Prace konserwatorskie tryptyku z płaskorzeźbą św. Anny Samotrzeciej z kościoła pw. św. Augusta i św. Anny w Babiaku – II etap. 25.000,00 zł

40. Gmina Pasym Konserwacja i restauracja wypraw tynkarskich i elementów kamiennych elewacji kaplicy Rodziny Rutkowskich w Pasymiu 100.000,00 zł

41. Gmina Świątki Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 404/1 Skolity 11.000,00 zł

42. Gmina Gietrzwałd Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 529 obręb Gietrzwałd 13.500,00 zł 43. Gmina Dywity Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 207 Brąswałd. 11.900,00 zł

44. Gmina Dywity Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 94 Kieźliny 17.000,00 zł

45. Gmina Purda Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 45/12 w Giławy. 22.000,00 zł

46. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście Konserwacja polichromowanych drzwi zabudowań kolegiackich w Bazylice Mniejsza p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście 55.000,00 zł

47. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Kadynach Wykonanie projektu budowlanego remontu kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kadynach. 14.000,00 zł

48. Muzeum Warmii i Mazur Remont dachów zamku olsztyńskiego: 1.remont konstrukcji dachu; 2.wymiana poszycia dachowego; 3.remont poddasza. 100.000,00 zł

49. Sylwia Bartoszewska Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i dachu budynku – dom podcieniowego nr 27 w Jelonkach. 12.500,00 zł

50. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Podgrodziu Remont części ogrodzenia ceglanego przy kościele segment C-C (18,13m), segment D-D (39,91 m). 130.000,00 zł

51. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu Prace konserwatorskie ambony z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu – III etap. 55.000,00 zł

52. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Pasłęku Wykonanie opracowania konserwatorsko – konstrukcyjnego kościoła Kościół pw. śś. Piotra i Pawła w Mariance. 21.300,00 zł

53. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska Renowacja ogrodzenia – I etap: brama i pierwsze przęsło po lewej stronie w Zespole szpitala miejskiego pw. św. Jerzego w Lubawie. 30.000,00 zł

54. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie Konserwacja murów fundamentowych i drewnianych podłóg kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kurkach. 120.000,00 zł

55. Dom Zakonny w Barczewie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce Wykonanie badań konserwatorskich i niezbędnych prac interwencyjnych nagrobka kardynała Batorego w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie. 100.000,00 zł

56. Polsko – Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury Analiza historyczno-konserwatorska stolarek pałacu w Sztynorcie, pod względem chronologicznym i typologicznym 20.000,00 zł

57. Polsko – Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury Prace konserwatorskie polegające na usunięciu wtórnych współczesnych warstw malarskich – odsłonięcie historycznych polichromii – III etap – pomieszczenie nr 0.09 80.000,00 zł

58. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Płoskini Konserwacja barokowej polichromii w kościele pw. św. Katarzyny w Płoskini – ściana tęczowa – III etap – zakończenie prac. 30.000,00 zł

59. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Małdytach Prace konserwatorskie tynków wewnętrznych w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Zajezierzu: ściana wschodnia (z wyłączeniem malowidła) oraz tynków kruchty – II etap. 15.000,00 zł

60. Gmina Jonkowo Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 307/7 Nowe Kawkowo 22.700,00 zł

61. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Rychlikach Renowacja arkadowego portyku kościoła parafialnego 100.000,00 zł

62. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie Remont dachów kościoła parafialnego w Kwietniewie – II etap 40.000,00 zł

63. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach Przeniesienie i konserwacja polichromii stropu po transferze w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach – etap II. 20.000,00 zł

64. IBC Investments Sp. z o.o. Prace konserwatorskie przy moście arkadowym w zamku w Szymbarku 45.000,00 zł

65. Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Słobitach Remont dachu kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Słobitach– etap I- drewnianej konstrukcji i wykonanie poszycia dachu 50.000,00 zł

66. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Mołtajnach Naprawa połaci dachu kościoła p.w. św. Anny w Mołtajnach, nad nawą główną. Likwidacja szkód , uzupełnienie ubytków dachówek na dachu 20.000,00 zł

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *