GMINA OSTRÓDA: UROCZYSTE OTWARCIE KORDEGARDY GLAZNOCKIEJ

Dzisiaj w czwartek 16 grudnia została otwarta wyremontowana Kordegarda Glaznocka – to mała przedwojenna remiza strażacka (tzw. Spritzenhaus) z początku XX wieku, wzniesiona z czerwonej cegły i kryta dachówką holenderką.

Remizę zbudowano na fundamentach dawnej, prawdopodobnie pochodzącej z przełomu XVIII/XIX wieku, wiejskiej kuźni. Kordegarda położona jest w dawnym historycznym centrum wsi, a jednocześnie przy tranzytowym rozwidleniu szlaków komunikacyjnych do Wygody, Zajączek i Lubstynka.
Po przeprowadzonym remoncie budynek ten będzie pełnił funkcję społecznie użyteczną dla mieszkańców wsi. Wewnątrz obiektu i na sąsiadującej z nim niewielkiej łące możliwe będzie organizowanie spotkań integrujących społeczność wsi i gości z zewnątrz, mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą oraz wyzwalanie i promowanie lokalnych talentów mieszkańców Glaznot i innych okolicznych miejscowości.
W dniu otwarcia przeprowadzono także warsztaty pod hasłem: „Interpretując – rozumiemy, rozumiejąc – doceniamy, doceniając – chronimy”, w których udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych w Pietrzwałdzie i Lipowie oraz mieszkańcy wsi.
Zabytkowy budynek wyremontowano dzięki współpracy Gminy Ostróda ze Stowarzyszeniem Durąg XXII wieku. Środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł pozyskano ze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina Ostróda kieruje serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wydarzenia kierujemy do Sołtysa i mieszkańców Sołectwa Glaznoty, Leśniczego Lecha Serwotki, KGW Pietrzwałd oraz OSP Glaznoty.
Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *