ELŻBIETA DZIERGACZ Z UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W OSTRÓDZIE NAGRODZONA!

O roli środowisk seniorskich rozmawiano podczas „Wojewódzkiej Konferencji Organizacji Senioralnych z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”, która odbyła się w Olsztynie. Wśród wyróżnionych znalazła się Elżbieta Dziergacz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostródzie.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od wielu lat realizuje działania mające na celu pobudzanie szeroko rozumianej aktywności seniorów, promowanie ich pozytywnego wizerunku oraz budowanie solidarności międzypokoleniowej.

Prowadzenie aktywnej polityki senioralnej jest istotnym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, zawartym w strategicznych dokumentach regionu: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” oraz „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030”.

Wdrażany jest ponadto program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”. Jest on kontynuacją wojewódzkich programów na rzecz osób starszych realizowanych od 2009 roku.

Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs „PERŁA WARMII I MAZUR”. Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się uniwersytetów i akademii trzeciego wieku oraz osób wyjątkowo aktywnych w działalności na rzecz osób starszych.

Osoby wyróżniające się w działalności na rzecz seniorów:

1.    Elżbieta Dziergacz – UTW Ostróda
2.    Aldona Bagińska – Jarocka Akademia Trzeciego Wieku
3.    Wanda Gostomska – UTW Lidzbark Warmiński.

Wyróżnione Uniwersytety i Akademie Trzeciego Wieku:
1.    Warmińsko-Mazurski UTW w Olsztynie
2.    UTW Nidzica
3.    UTW Bisztynek.

WWiM

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *