ZMODERNIZUJĄ PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW W LUBAJNACH (GMINA OSTRÓDA)

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ”. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ,,Przem-Gri” Sp. z o.o. w Olsztynie za łączną kwotę brutto 1 549 549,34 zł.. Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.

Zakres rzeczowy zadania:

  • przebudowa istniejących komór pompowni,
  • budowa nowej komory przepompowni z wyposażeniem,
  • budowa nowych zbiorników awaryjnych,
  • przebudowa istniejącego kontenera techniczno – socjalnego,
  • budowa stanowiska magazynu reagentów,
  • przebudowa infrastruktury w zakresie rurociągów, podjazdu i energetyki.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *