WYREMONTOWANO DROGĘ W LICHTAJNACH (GM. OSTRÓDA)

Gmina Ostróda przy wsparciu finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeprowadziła remont drogi w miejscowości Lichtajny.

Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni i parkingów z masy bitumicznej o pow. 1060m2 oraz wymianę krawężnika o długości 140mb.

Całkowity koszt zadania wyniósł 124 126,68 zł. Całość kwoty to dofinansowanie z KOWR. Wykonawcą robót była firma KTM Dariusz Perczyński z Wirwajd.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *