WYŁONIONO WYKONAWCĘ NA REWITALIZACJĘ PARKU W DURĄGU (GMINA OSTRÓDA)

Gmina Ostróda rozstrzygnęła ogłoszony w lipcu przetarg na rewitalizację zabytkowego parku w Durągu. Został wyłoniony wykonawca prac rewitalizacyjnych. Ich zakończenie przewidziano na 20 września 2020 roku.

Przedmiotem zamówienia była rewitalizacja i przywrócenie dawnej świetności zabytkowemu parkowi w Durągu poprzez przeprowadzenie między innymi następujących działań:

 • prowadzenie zadań ochronnych bioróżnorodności,
 • wprowadzenie na teren elementów edukacyjnych i informacyjnych,
 • wzbogacenie oraz stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego wydobycie jak największej ilości walorów, jakie oferuje istniejący już stary i bogaty drzewostan, odtworzenie wnętrz parkowych i utworzenie nowych – uzyskujemy prostą i przejrzystą przestrzeń parkową;
 • odtworzenie wartościowych rozwiązań występujących w parku (np. uzupełnienie starej alei grabowej, odtworzenie wnętrz parkowych, usunięcie samosiewów);
 • wzbogacenie runa parkowego;
 • adaptacja układu wodnego;
 • modernizacja przepustu wodnego,
 • modernizacja istniejącej komunikacji poprzez adaptację głównych ciągów pieszych (z uwzględnieniem zmiany nawierzchni)
 • wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych,
 • zachowanie bogatej rzeźby terenu;
 • wzbogacenie parku o elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, altana, mostki, kamienie z cytatami, stojak na rowery),
 • zwiększenie bezpieczeństwa w parku i wprowadzenie na jego terenie oświetlenia w postaci stylizowanych latarni, oraz świateł reflektorowych podświetlających ciekawsze egzemplarze drzewostanu.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 026 891.74 złotych brutto.

Wpłynęły trzy oferty, z których wybrano firmę TRANSFER ART-SYSTEM Rafał Grabowski, Wilimowo 1A, 11-041 Olsztyn. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację – 100 pkt.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *