WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZE STAROSTĄ WICZKOWSKIM NA CZELE

We wtorek 28 czerwca podczas XXX sesji Rady Powiatu w Ostródzie, po rozpatrzeniu Raportu o stanie powiatu, Zarządowi Powiatu udzielone zostało wotum zaufania.

Rada Powiatu zatwierdziła również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu.
Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki podziękował Zbigniewowi Babalskiemu – Posłowi na Sejm RP, Gustawowi Markowi Brzezinowi – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Radnym Rady Powiatu w Ostródzie, Hannie Żynda – Skarbnik Powiatu, Jolancie Koszczał – Sekretarz Powiatu oraz Małgorzacie Ostrowskiej – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie za wkład i zaangażowanie włożone w pracę na rzecz rozwoju Powiatu Ostródzkiego.
Źródło: Powiat Ostródzki

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *