TERYTORIALSI Z WARMII I MAZUR PRZESZLI SZKOLENIE Z HIPOTERMII

Podczas operacji SILNE WSPARCIE żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie odnajdywali imigrantów, którzy wymagali pomocy na skutek wychłodzenia organizmu. Między innymi dlatego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej opracowało kurs, którego celem jest przygotowanie żołnierzy do działania w niskich temperaturach oraz udzielania pomocy osobom będącym w hipotermii. Terytorialsi z Warmii i Mazur mieli już okazję wykazać się swoimi kompetencjami. Uratowali życie czworga uchodźców z Iraku i Syrii, którzy utknęli na bagnach w okolicy zalewu Siemianówka.

Szkolenie podzielone jest na dwa moduły – pierwszy teoretyczny i drugi, w którym żołnierze przechodzą praktyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia hipotermii. Dodatkowo w  ramach części praktycznej szkolenia kursanci poznają tajniki survivalu oraz elementy ratownictwa wodnego.

„Dzięki szkoleniu dowiedziałem się m.in, że udzielając pomocy przedmedycznej, należy chorego stopniowo ogrzewać tzn. przeprowadzić lub przenieść do ciepłego pomieszczenia, zdjąć mokre ubranie, okryć kocem. Nauczono mnie jak rozniecić ognisko oraz zbudować schronienie. Dzięki nabytej wiedzy będę lepiej przygotowany do realizacji zadań w ramach służby na granicy, będę wiedział jak postąpić ze zmarzniętym emigrantem, którego mogę napotkać podczas swojego patrolu. Będę w  stanie udzielić mu pomocy, by następnie móc przekazać go odpowiednim służbom.” – dodał kpr. Kazimierz MILEWSKI, uczestnik szkolenia z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT.

Hipotermia to stan zagrażający życiu, w którym temperatura ciała obniża się do 35°C lub niższej. Do spadku temperatury dochodzi, gdy zaburza się proporcja między ilością ciepła wytworzonego przez organizm do ilości utraconego. Szczególnym zagrożeniem do wystąpienia hipotermii jest długotrwałe przebywanie na mrozie. Szkolenie przeprowadziła kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Torunia.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *