UCZCILI PAMIĘĆ BOHATERA Z OSTRÓDY ŚP. MŁ. CHOR. PIOTRA CIESIELSKIEGO, KTÓRY POLEGŁ W AFGANISTANIE

W dniu 20 października br. w ramach projektu „Pamięć Orderów”, w Ostródzie odbyła się uroczystość oznakowania insygniami Orderu Krzyża Wojskowego grobu poległego 21 grudnia 2011 roku w PKW Afganistan śp. mł. chor. Piotra CIESIELSKIEGO. Okolicznościową modlitwę nad grobem poległego zmówił ks. ppor. Wojciech PŁOSZEK.

Celem projektu, którego organizatorem jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, jest przede wszystkim uczczenie pamięci i oznakowanie insygniami Orderu Krzyża Wojskowego grobów poległych i zmarłych kawalerów tego odznaczenia, przekazanie lokalnemu społeczeństwu informacji o miejscu pochówków kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego oraz uwrażliwienie miejscowych władz na sytuację życiową rodzin po poległych i zmarłych kawalerach Orderu Krzyża Wojskowego.
W projekt zaangażowane są jednostki i instytucje wojskowe, stowarzyszenia weteranów oraz jednostki samorządu terytorialnego, w których rejonie znajdują się groby.
Order Krzyża Wojskowego jest najwyższym odznaczeniem wojskowym przyznawanym obecnie żołnierzom i cywilom za wybitne czyny bojowe w czasie pokoju. Został ustanowiony 18 października 2006 roku przez Sejm RP na wniosek Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
tekst i zdjęcia: WKU Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *