SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB W POWIECIE OSTRÓDZKIM

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb powiatu ostródzkiego zaangażowanych w zapewnienie wielorakich form bezpieczeństwa jego mieszkańców.

We wtorek 14 czerwca w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb powiatu ostródzkiego mających na celu omówienie stanu gotowości i koordynowania wspólnych działań na wypadek wystąpienia potencjalnych zdarzeń, które swoją charakterystyką w realny sposób mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego.

W spotkaniu wzięli udział: Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie podinsp. Marcin Danowski wraz z Zastępcą nadkom. Krzysztofem Bilickim, Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mł.bryg. Łukasz Jasiński wraz z Zastępcą st. kpt. Rafałem Napiórkowskim oraz Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Uzupełnień w Ostródzie mjr. Witold Chrobak.

Podczas spotkania omówiono aktualne problemy oraz wyzwania przed jakimi stoją służby. Poruszono kwestię sposobu zabezpieczenia przebywających na terenie naszego powiatu uchodźców z Ukrainy oraz omówiono prawdopodobne zagrożenia, które mogłyby wynikać z obecnej sytuacji geopolitycznej.

Spotkanie było również doskonałą okazją do omówienia wspólnych działań w trakcie rozpoczynającego się niebawem sezonu turystycznego w naszym regionie. W tym roku w ramach wzajemnej współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie i Komendą Powiatową Policji w Ostródzie zaplanowano szereg szkoleń skoncentrowanych na ratownictwie wodnym. Omówiono również zakres i sposób pełnienia służb na akwenach wodnych w regionie przy wykorzystaniu sprzętu motorowodnego obu służb stojących na straży bezpieczeństwa obywateli.

(mp) KPP Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *