PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ NA BUDOWĘ DWÓCH ROND PRZY OLSZTYŃSKIEJ

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie w dniu 17 stycznia, podpisano umowę na budowę dwóch rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja II. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa skrzyżowania typu rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Olsztyńskiej, Drwęckiej i Niepodległości oraz budowa skrzyżowania typu małe rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic A. Mickiewicza i Olsztyńskiej w Ostródzie.
Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budowę chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych, przebudowa istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowa oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji nowo projektowanego ronda z istniejącym uzbrojeniem terenu.
Wartość robót budowlanych to ok. 10 mln zł, z czego ok. 9,5 mln zł, to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja II.
Termin realizacji zadania: listopad 2024 r.
Umowę podpisali: Małgorzata Ostrowska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych Ryszard Zieja – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” z Łomży.
Przy podpisaniu umowy uczestniczyli:
▪️ Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki,
▪️ Jan Kacprzyk – Wicestarosta,
▪️ Piotr Strzylak – Członek Zarządu Powiatu,
▪️ Waldemar Gazda – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Ostródzie oraz Radni Powiatu Jolanta Dakowska i Artur Munje.
Źródło: Powiat Ostródzki

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *