PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W TURZNICY, STARYCH JABŁONKACH I DURĄGU

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem i Członkiem Zarządu Województwa Sylwią Jaskulską podpisali umowy na realizację zadań w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” i „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Na podpisaniu umów obecni byli również sołtysi: Starych Jabłonek – Helena Boniecka, Turznicy – Grażyna Ostas oraz Durąga – Mariusz Ignatjuk. W ramach pozyskanych środków finansowych realizowane będą następujące zadania:

1.  Majowy Sad – Odtworzenie tradycyjnego sadu w Starych Jabłonkach.  Wartość  zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem wynosi 24 360,00zł, z czego 5 360,00zł stanowi wkład własny beneficjenta znajdujący się w wydatkach bieżących (fundusz sołecki m. Stare Jabłonki na rok 2019) pozostała kwota tj. 19 000,00zł stanowi dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki realizacji zadania zostanie zagospodarowana przestrzeń w centrum miejscowości oraz  nadany mu zostanie charakter tematyczny nawiązujący do wsi tematycznej jabłkowych smaków. Mała architektura w postaci m.in. wiaty, wyciskarki soku jabłkowego (tradycyjna prasa), ławek, tablicy informacyjnej uczyni z tego miejsca przestrzeń do wypoczynku o zupełnie odmiennym charakterze niż dotychczas występujące na terenie miejscowości. Będzie to doskonała przestrzeń do kultywowania i ukazywania roli tradycyjnych sadów  w funkcjonowaniu przestrzeni wiejskiej.

2. Miodowy zakątek w Turznicy. Wartość  zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem wynosi 21 942,00zł, z czego 4 942,00zł stanowi wkład własny beneficjenta znajdujący się w wydatkach bieżących (fundusz sołecki m. Turznica na rok 2019) pozostała kwota tj. 17 000,00zł stanowi dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki realizacji zadania zostanie zagospodarowana przestrzeń wokół oczka wodnego oraz  nadany mu zostanie charakter tematyczny. Mała architektura w postaci m.in. ławek, tablicy informacyjnej czy modeli uli uczyni z tego miejsca przestrzeń do wypoczynku o zupełnie odmiennych charakterze niż dotychczas występujące na terenie miejscowości. Wokół oczka wodnego powstanie ścieżka spacerowa. Wzdłuż linii  brzegowej zasadzony zostanie miododajny berberys.

3. Wniosek wyłoniony do dofinansowania  w ramach konkursu ,,Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w roku 2019” – zadanie pn. „Warsztaty kroju i szycia stroju historycznego” w Sołectwie Durąg. Kwota dotacji 4 000,00zł. Podczas  zajęć  uczestnicy poznają zagadnienia w zakresie: wyglądu strojów historycznych,  kolorystyki,  znaczenia  elementów  noszonych  przez  różne osoby, tajniki  kroju  i szycia poszczególnych części  ubiorów, wykonają   projekty  strojów i wykroje,  poznają  techniki  szycia,  elementów   dekoracyjnych,  rozróżniania tkanin. Podczas warsztatów uczestnicy  poznają także muzykę i wiele innych zagadnień dotyczących swoich  tradycji. Będą  to warsztaty praktyczno-teoretyczne gdzie    podczas  szycia  i  krojenia  strojów poznawane  będą także zagadnienia historyczno –  kulturowe.

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *