MAŁE GRANTY SOŁECKIE: SOŁECTWA SAMIN, LIWA, SAMBRÓD I BOGACZEWO Z DOFINANSOWANIEM!

Radni wojewódzcy podjęli decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińskiego” w 2021 roku. Wśród 28 dofinansowanych projektów są cztery z powiatu ostródzkiego.

  • Sołectwo Samin w Gminie Dąbrówno otrzyma 15 tys. zł. na zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Piekiełko;
  • Sołectwo Sambród w Gminie Małdyty otrzyma 15 tys. zł. na budowę ekologicznego ogrodu społecznego w miejscowości Sambród
  • Sołectwo Liwa w Gminie Miłomłyn otrzyma 15 tys. zł. na poprawę estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców
  • Sołectwo Bogaczewo w Gminie Morąg otrzyma 14 tys. 400 zł. na poprawę atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Bogaczewie

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury.

Dzięki dofinansowaniu, które wpłynie na poprawę estetyki miejscowości wiejskich, powstaną bądź zostaną wybudowane nowe przystanki, altany, zadaszone zostaną sceny, powstaną obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, skwery czy parki. Na wsparcie mogły również liczyć zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Na dofinansowanie tych przedsięwzięć samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 400 tys. złotych.

– Wierzę, że dzięki nowym inwestycjom wzrośnie atrakcyjność tych miejscowości i okolic – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Liczę, że oddolne inicjatywy mieszkańców spełnią pokładane oczekiwania, polepszą komfort życia oraz posłużą integracji społecznej. I wzmocnią jednocześnie więzi międzypokoleniowe. Przedstawicielom sołectw gratuluję tych inwestycji, które wpisują się przecież w główny cel samorządu województwa – zrównoważony rozwój całego regionu.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 68 wniosków na łączną kwotę dofinansowania blisko 960 tys. zł. Samorząd województwa dofinansował 28 zadań inwestycyjnych, które prowadzone będą w każdym zakątku naszego regionu.

Lista dofinansowanych przedsięwzięć w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” w roku 2021

Lp.

Gmina

Sołectwo

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota pomocy finansowej

Kwota pomocy finansowej

Średnia liczba punktów

1 Działdowo Turza Wielka Podążamy śladami przeszłości. Zagospodarowanie edukacyjno – wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej”.

15 000,00 zł

15 000,00 zł

21,47

2 Dubeninki Będziszewo Ekologiczny Kącik Osobliwości

15 000,00 zł

15 000,00 zł

18,71

3 Kurzętnik Brzozie Lubawskie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad stawem w Brzoziu Lubawskim

15 000,00 zł

15 000,00 zł

18,67

4 Dąbrówno Samin Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Piekiełko

14 694,00 zł

14 694,00 zł

18,59

5 Węgorzewo Kolonia Rybacka Uatrakcyjnienie krajobrazu sołectwa Kolonia Rybacka poprzez ustawienie rzeźb nawiązujących do nazwy wsi

10 744,00 zł

10 744,00 zł

18,57

6 Dywity Ługwałd Ługwałd – strefa relaksu przyjazna rowerzystom

15 000,00 zł

15 000,00 zł

18,11

7 Świętajno Biały Grunt Zielone laboratorium

14 400,00 zł

14 400,00 zł

18,02

8 Pasłęk Marianka Mariańskie ogrody”

15 000,00 zł

15 000,00 zł

17,27

9 Srokowo Silec WIELOZADANIOWA SILECKA WIATA NA LATA”

15 000,00 zł

15 000,00 zł

17,17

10 Małdyty Sambród Budowa ekologicznego ogrodu społecznego w miejscowości Sambród

15 000,00 zł

15 000,00 zł

17,04

11 Lidzbark Bryńsk Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk

15 000,00 zł

15 000,00 zł

16,93

12 Nowe Miasto Lubawskie Pacółtowo Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Pacółtowie w wiatę rekreacyjną

15 000,00 zł

15 000,00 zł

16,49

13 Biskupiec Rukławki Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj”

15 000,00 zł

15 000,00 zł

16,23

14 Pieniężno Żugienie Modernizacja terenu zielonego za świetlicą wiejską w Żugieniach, by wspomóc rozwój społeczności lokalnej i zaangażowanie Koła Gospodyń Wiejskich Żugienianki

15 000,00 zł

15 000,00 zł

16,07

15 Górowo Iławeckie Kamińsk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprzez przywrócenie funkcji rekreacyjnej wyspie znajdującej się na akwenie wodnym, w centrum miejscowości Kamińsk

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15,74

16 Sorkwity Burszewo Motocyklowa Przystań w Burszewie

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15,42

17 Młynary Młynarska Wola Budowa wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem rowerowym w miejscowości Młynarska Wola

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15,42

18 Rybno Truszczyny Pszczele inhalatorium

10 080,00 zł

10 080,00 zł

15,17

19 Giżycko Bogacko DOMEK OGRODNIKA

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15,10

20 Dźwierzuty Jabłonka Budowa wiat przystankowych w msc. Jabłonka

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15,00

21 Miłomłyn Liwa Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców.

15 000,00 zł

15 000,00 zł

14,99

22 Dobre Miasto Kabikiejmy Dolne Kiermas Kabikiejmski

15 000,00 zł

15 000,00 zł

14,98

23 Barciany Rodele Wspólne działania tworzą piękne rzeczy” – zagospodarowanie i modernizacja działki Nr 7/31 na strefę rekreacyjną – sportową

15 000,00 zł

15 000,00 zł

14,94

24 Nidzica Wikno Rybacka Przystań” miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wikna

15 000,00 zł

15 000,00 zł

14,34

25 Kowale Oleckie Jabłonowo Wspólnie tworzymy miejsce do integracji, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu w sołectwie Jabłonowo.

13 500,00 zł

13 500,00 zł

14,19

26 Morąg Bogaczewo Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Bogaczewie.

14 400,00 zł

14 400,00 zł

13,46

27 Lubomino Rogiedle Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Rogiedle – inwestycją w poprawę krajobrazu warmińskiej wsi”.

12 000,00 zł

12 000,00 zł

13,43

28 Kętrzyn Muławki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Muławki.

12 000,00 zł

10 182,00 zł

13,34

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *