JEST ZGODA NA SPRZEDAŻ DAWNEGO AUTODROMU DLA POTRZEB WOJSKA

Rada Miasta Ostróda w uchwale wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa, na cele budowy, utrzymywania obiektów oraz urządzeń, niezbędnych na potrzeby obronności państwa terenów po dawnym autodromie. Na tym terenie oraz w czerwonych koszarach funkcjonować ma nowo powstała jednostka wojskowa.

Jak poinformował przedstawiciel wojska, akt notarialny powinien zostać podpisany w ciągu 3-4 najbliższych miesięcy, a następnie rozpoczną się prace związane z przystosowaniem terenu oraz budową potrzebnej infrastruktury na tym terenie.

Kwota, za jaką ma zostać sprzedany teren dawnego autodromu to ponad 4 mln zł.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *