JEST ZAMÓWIENIE NA BUDOWĘ RONDA NA SKRZYŻ. UL. GRUNWALDZKIEJ, DRWĘCKIEJ I KOPERNIKA!

Na tę wiadomość czekało wielu mieszkańców Ostródy i nie tylko. Ogłoszono zamówienie na roboty budowlane związane z rozbudową na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka i Kopernika w Ostródzie!

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie w ramach, której przewiduje się:

 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg oraz skrzyżowania typu rondo,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • budowę chodnika,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę przejść dla pieszych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę zjazdów do przyległych nieruchomości,
 • prace wykończeniowe i towarzyszące,
 • budowę ulicznej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Drwęcką.

W związku z występowaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną przewiduje się:

 • przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowę sieci i instalacji wodociągowych,
 • przebudowę sieci i instalacji gazowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • przebudowę innych sieci kolidujących z inwestycją.

Wykonawca sporządzając projekt organizacji ruchu na czas robót musi przewidzieć utrudnienia jakie trwają na drogach powiatowych i gminnych w ramach nw. inwestycji:

1) budowa nawierzchni ulicy I Dywizji,
2) uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Demokracji (w tym przebudowa i budowa nawierzchni jezdni),
3) budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda w skład, którego wchodzą:
– budowa skrzyżowania typu rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Olsztyńskiej, Drwęckiej i
Niepodległości w Ostródzie (Rondo nr 1) – planowana realizacja w 2024 roku oraz
– budowa skrzyżowania typu małe rondo z centralną wyspą przejezdną na przecięciu się ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej w Ostródzie (Rondo nr 2) – planowana realizacja w 2023 roku

Okres realizacji zamówienia to 216 dni od podpisania umowy

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *