GMINA DĄBRÓWNO POZYSKAŁA ŚRODKI DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Wniosek złożony przez gminę Dąbrówno w lipcu 2018 r. uzyskał wsparcie finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pozyskana dotacja wynosi 38 077,00 zł, natomiast wkład własny samorządu gminnego to tylko 1 % tj. 380,77 zł. Dzięki realizacji projektu 5 jednostek OSP z terenu gminy otrzyma nowy sprzęt ratowniczy.

Będą to następujące jednostki:

1.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SAMINIE- 8 040,00 zł:

1.1 Zbijak do szyb hartowanych – 2 szt.
1.2. Piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt.
1.3. Nóż do pasów bezpieczeństwa – 2 szt.
1.4. Osłona zabezpieczająca poszkodowanego – 1 szt.
1.5. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie – 1 szt.
1.6. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzie – 1 szt.
1.7. Pilarka do drewna – 1 szt.
1.8. Sprzęt do oznakowania terenu akcji – 1 szt.
1.9. Latarka akumulatorowa – 3 szt.
1.10. Nosze typu deska – 1 szt.

2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ELGNOWIE – 6 540,00 zł:

2.1. Agregat prądotwórczy – 1 szt.
2.2. Przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.
2.3. Latarka akumulatorowa – 3 szt.

3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TUŁODZIADZIE – 6 540,00 zł:

Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego:
3.1. Agregat prądotwórczy – 1 szt.
3.2. Przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.
3.3. Latarka akumulatorowa – 3 szt.

4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MARWAŁDZIE – 6 540,00 zł:
4.1. Torba ratownicza – 1 szt.
4.2. Nosze typu deska – 1 szt.
4.3. Detektor wielogazowy – 1 szt.

5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBRÓWNIE – 10 040,00 zł:

5.1. Torba ratownicza – 1 szt.
Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego:
5.2. Przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.
5.3. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 2 szt.

Zwiększenie wyposażenia OSP w nowy sprzęt bezpośrednio przełoży się na:

– wzrost skuteczności akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia i środowiska naturalnego. Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększy możliwości niesienia pomocy osobom poszkodowanym w różnego typu zdarzeniach, takich jak pożary, wypadki, podtopienia, utrata funkcji życiowych. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu Strażacy ochotnicy będą mogli nieść pomoc szybciej i skuteczniej. Poprawie ulegnie także jakość wykonywanych przez Strażaków czynności na miejscu zdarzenia. W konsekwencji może to wpłynąć na spadek liczby ofiar oraz zmniejszenie negatywnych konsekwencji tych zdarzeń. Szybsze, sprawniejsze i bardziej skuteczne działanie Strażaków wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dąbrówno.

– zwiększy poczucie bezpieczeństwa ludności i ratowników,

– zmniejszenie ilości ofiar zdarzeń. Podstawowe znaczenie dla zmniejszenia ilości ofiar (szczególnie śmiertelnych) oraz zdarzeń ma zdolność do jak najszybszego podjęcia akcji ratunkowej przez jednostki straży pożarnej oraz posiadanie odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych. Zapewnienie szybszego i skuteczniejszego działania w zakresie usług ratowniczych, dotyczących kwestii jak najszybszego dotarcia na miejsce zdarzenia może spowodować spadek liczby ofiar wypadków. Na pewno realizacja Projektu przyczyni się do usprawnienia pomocy poszkodowanym w wypadkach, powodując spadek ilości osób zabitych i rannych. Zakupiony w ramach zadania sprzęt ratowniczy pozwoli na szybsze i skuteczniejsze reagowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym, co wpłynie na zmniejszenie ilości ofiar zdarzeń, szczególnie ofiar śmiertelnych.
Projekt będzie realizowany w okresie od września do listopada 2018 r.

Podpisanie umowy na realizację zadnia nastąpi 6 września 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Źródło: Gmina Dąbrówno

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *