DIAMENT DOBROCI I SERCA DLA KATARZYNY I PAWŁA PRUSIK!

Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Czas pandemii spowodował, że uroczyste przekazanie okolicznościowej statuetki – Diamentu Dobroci i Serca – przyznanego przez Marszałka woj. Warmińsko-Mazurskiego zostało zorganizowane 15 lipca 2021 r.

Wyróżniona rodzina – Państwo Katarzyna i Paweł Prusik – zostali zaproszeni wraz z dziećmi do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, gdzie odebrali z rąk Jana Kacprzyka Wicestarosty i Tomasz Podsiadło Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie statuetkę, gratulacje i słowa wielkiego uznania za ich pracę.  Wyróżnienia dotyczyły roku 2020.

Państwo Katarzyna i Paweł Prusik rozpoczęli przygodę z rodzicielstwem zastępczym w 2015 roku, od roku 2018 Państwo Prusik pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej.
Państwo Katarzyna i Paweł Prusik są zgodnym i kochającym się małżeństwem, pełnym oddania dzieciom, dbają o bliskie więzi rodzinne i współpracują na rzecz dzieci i rodziny. Państwo Prusik przyjmują do swojego domu dzieci potrzebujące opieki, troski i miłości. Obecnie pod Ich opieką znajduje się czworo dzieci. Państwo Katarzyna i Paweł Prusik, o dzieciach zawsze wyrażają się w superlatywach zawsze z troskliwością, zaangażowaniem i dbałością. Rodzice zastępczy podejmują wiele działań aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju, zapewniają dzieciom realizację szczególnych i specjalistycznych potrzeb.

Państwo Prusik współpracują z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, a Ich otwartość, prawdziwość i transparentność działań pozwala mieć pewność, że praca na rzecz dzieci wypełniana jest w sposób zasługujący na wyróżnienie.

Źródło: Powiat Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *