BLISKO 900 TYS. ZŁ DLA GMIN OSTRÓDA I ŁUKTA NA SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP!

KOLEJNE JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DOSTAŁY WSPARCIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH. W CZWARTEK 27 KWIETNIA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA GUSTAW MAREK BRZEZIN PODPISAŁ UMOWY NA BLISKO 7 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA.

Umowy dotyczą projektów z tzw. listy rezerwowej. Część z nich została już zrealizowana, a potrzebny sprzęt i wyposażenie zostały zakupione, więc po podpisaniu umów poniesione przez gminy wydatki zostaną zrefundowane. Natomiast część gmin przystąpi do ogłaszania przetargów.

Z naszego powiatu beneficjantami zostały 2 gminy: Ostróda i Łukta.

  • Gmina Ostróda: Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostróda. Skorzystają: OSP Brzydowo, OSP w Turznica, OSP w  Reszki, OSP Ornowo, OSP  Pietrzwałd, OSP Stare Jabłonki, OSP Durąg

Całkowity koszt projektu to: 938 tys. 777 zł, z czego dofinansowanie 480 tys. 720 zł

  • Gmina Łukta: Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta. Skorzystają: OSP Łukta, OSP Florczaki, OSP Ględy, OSP Worliny

Całkowity koszt projektu to: 797 tys 426 zł, z czego dofinansowanie 396 tys 976 zł.

 Zarząd województwa stale wspiera projekty służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur poprzez m. in. doposażanie jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Wspólnie z włodarzami gmin stale zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców, a standard i wyposażenie jednostek OSP nie odbiega jakością od tego, którym dysponują służby zawodowe.

W ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zarząd województwa wyodrębnił specjalne poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur z alokacją 15 mln zł. Do tej pory wsparcie otrzymało 12 projektów na 8,2 mln zł dofinansowania. W czwartek zostały zawarte umowy o z 13 wnioskodawcami na 6,8 mln zł wsparcia. Sprzęt będzie służył 32 jednostkom OSP z regionu.

WWiM

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *