ZOSTANĄ PRZEBUDOWANE DROGI W PACÓŁTOWIE W POWIECIE OSTRÓDZKIM

Powiat Ostródzki w III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR otrzymał 2 831 000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych (nr 1924N i 1253N) w miejscowości Pacółtowo. Środki z Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie zadań, które zlokalizowane są na obszarach, gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W ramach zadania na długości ok. 1 km, na istniejącej drodze gruntowo-brukowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów, zostaną utwardzone pobocza, udrożnione istniejące przepusty i rowy oraz zostanie zastosowane nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Ograniczenia związane z dostępnością komunikacyjną mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców, dlatego też takie działania pozytywnie wpływają na wzrost dostępności obszarów wiejskich / popegeerowskich, przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów oraz na poprawę szans rozwojowych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-11-30
Przewidywana wartość inwestycji: 2 980 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 831 000,00 zł

Źródło : ZDP w Ostródzie

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *