ZNACZNY WZROST RUCHU NA DROGACH – WYNIKI POMIARU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Średni dobowy ruch roczny (SDRR) na sieci dróg krajowych w województwie warmińsko-mazurskim wyniósł 7 560 pojazdów na dobę.

Wynik Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) przeprowadzonego w latach 2020/2021 w porównaniu z rokiem 2015 wzrósł o około 23 proc. (6 133 poj./dobę w 2015 r.). Nadal są to jednak najniższe wartości spośród wszystkich województw.

Dla porównania średnie natężenie ruchu w latach 2020-2021 na całej sieci dróg krajowych wyniosło 13 574 pojazdów na dobę i było większe w stosunku do roku 2015 o około 21 proc. (11 178 poj./dobę).

Największy ruch w województwie

Na Warmii i Mazurach najbardziej obciążoną ruchem drogą jest „siódemka”, na której średnie natężenie ruchu kształtuje się na poziomie około 20 tysięcy pojazdów na dobę. Największe natężenie ruchu zanotowano na obwodnicy Elbląga (pomiędzy węzłami Elbląg Południe i Elbląg Wschód). W badanym okresie przejeżdżało tam 27 914 pojazdów na dobę. Dla porównania, w 2015 roku na najbardziej obciążonym ruchem odcinku S7 (od granicy województwa pomorskiego do Elbląga) średnie natężenie ruchu wynosiło 19 354 pojazdów na dobę. Najniższe natężenie ruchu na drodze ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim odnotowaliśmy pomiędzy węzłami Nidzica Północ i Nidzica Południe. Wyniosło ono na tym odcinku 16 062 pojazdy na dobę.

Duży ruch ma miejsce także na odcinkach dróg krajowych przebiegających przez miasta, gdzie na ruch tranzytowy nakłada się ruch lokalny. Największe średnie natężenie ruchu według GPR 2020/21 było na drodze krajowej nr 65 w Ełku – 29 289 pojazdów na dobę (23 397 poj./dobę w 2015 r.), na drodze krajowej nr 51 w Bartoszycach – 19 716 pojazdów na dobę (21 274 poj./dobę w 2015 r.) oraz na drodze krajowej nr 15 w Nowym Mieście Lubawskim – 19 571 pojazdów na dobę (13 240 poj./dobę w 2015 r.).

Generalny Pomiar Ruchu nie obejmował odcinków dróg krajowych, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i nie są administrowane przez GDDKiA. W województwie warmińsko-mazurskim dotyczy to Olsztyna i Elbląga.

Wyniki GPR 2020/21 w okolicach Olsztyna

Według GPR 2020/21 średnie natężenie ruchu na drogach dojazdowych do Olsztyna kształtowało się następująco:
•    S16/DK16 Olsztyn Wschód – Barczewo – 20 245 poj./dobę,
•    DK16 Olsztyn Zachód – Podlejki – 11 120 poj./dobę,
•    DK51 Olsztyn – Dywity (ul. Spółdzielcza) – 12 907 poj./dobę,
•    DK51 Dywity (ul. Spółdzielcza) – Dobre Miasto – 9 550 poj./dobę,
•    S51 Olsztyn Południe – Stawiguda – 22 140 poj./dobę,
•    DK53 Olsztyn Pieczewo – Pasym – 6 738 poj./dobę.

Natężenie ruchu na nowych obwodnicach

W okresie pomiędzy pomiarami GPR w 2015 i obecnym powstały w województwie warmińsko-mazurskim obwodnice Olsztyna i Ostródy, które przejęły część ruchu z tych miast. Na obwodnicy Olsztyna natężenie ruchu wyniosło:
•    DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe – 5 576 poj./dobę,
•    S16 Olsztyn Południe – Olsztyn Jaroty – 12 790 poj./dobę,
•    S16 Olsztyn Jaroty – Olsztyn Pieczewo – 15 484 poj./dobę,
•    S16 Olsztyn Pieczewo – Olsztyn Wschód – 15 303 poj./dobę.
Na obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 odnotowaliśmy średnie natężenie ruchu na poziomie 7 127 pojazdów na dobę.

Po co wykonujemy pomiary ruchu?

Generalny Pomiar Ruchu przeprowadza się co 5 lat. Wyniki pomiaru stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o zarządzanej sieci drogowej. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy nowych dróg: ich przekroju, geometrii i skrzyżowań. Określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji lub jej zaniechaniu, przeprowadzeniu remontu i jego zakresie. Na podstawie wyników podejmowane są też decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg i ich priorytetów w sieci drogowej w skali kraju i międzynarodowej.

W województwie warmińsko-mazurskim pomiary GPR 2020/21 odbywały się w 129 punktach pomiarowych. Przeprowadzone zostały w sposób automatyczny, za pomocą zlokalizowanych przy drogach zarządzanych przez GDDKiA stacji ciągłego pomiaru ruchu oraz za pośrednictwem kamer usytuowanych w punktach pomiarowych, gdzie nie ma systemu automatycznego pomiaru ruchu.
Synteza wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 dostępna jest w naszym serwisie „Generalny Pomiar Ruchu 2020/21”. Szczegółowy materiał informacyjny zostanie zawarty w opracowaniu „Ruch drogowy 2020/2021”, którego publikacja planowana jest w pierwszym kwartale 2022 roku.

GDDKiA

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *