ZMIANY I UŁATWIENIA W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” NA WYMIANĘ KOTŁÓW ORAZ OCIEPLENIE BUDYNKÓW

Od dnia 15 maja 2020 roku zacznie funkcjonować nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Dokonano w niej znacznego uproszczenia procedur pozyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie budynków.

Formularz wniosku został zmodyfikowany, by ułatwić wnioskodawcom jego samodzielne wypełnienie. Dodatkowo zmniejszono ilość wymaganych dokumentów. Skrócono czas rozpatrywania wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z 90 do 30 dni. Wysokość przyznawanych dotacji podzielono na dwie grupy:

1. Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.
2. Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
– 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
– 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzono nowe zadania dla gmin:
– wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania,
– pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku,
– możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów),
– możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Ponadto, do programu został włączony sektor bankowy, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty). Zintegrowano także program „Czyste Powietrze” z programem „Mój Prąd” – umożliwiono wnioskowanie o dotację w jednym formularzu. Dotację będzie można uzyskać na przedsięwzięcia już rozpoczęte, a nawet zakończone – wniosek o dofinansowanie można złożyć do 6 miesięcy od wymiany pieca, pod warunkiem, że nastąpiło to nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

Więcej wiadomości na temat nowej wersji programu „Czyste Powietrze” znajduje się na poniższych stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/
http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/05/15/nowa-odslona-programu-czyste-powietrze/
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1582,rusza-program-czyste-powietrze-2-0.html

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Ostróda udzielane są pod numerami telefonów: 89 676 07 08 oraz 89 676 07 31.

Pytania można też kierować drogą elektroniczną pod adres e-mail: kaminska@gminaostroda.pl lub ruczynski@gminaostroda.pl

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: Marzena Matuszka

1 thought on “ZMIANY I UŁATWIENIA W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” NA WYMIANĘ KOTŁÓW ORAZ OCIEPLENIE BUDYNKÓW

    Karol

    (15 maja 2020 - 22:22)

    Są większe szanse, to żal nie korzystać. A naprawdę da się dostać tę kasę. Nam udało się juz w zeszłym roku. To była w zasadzie kwestia prawidłowego przygotowania dokumentów i złozenia ich w odpowiednim czasie. Jak przyszło potwierdzenie to mielismy juz wybrany model w Levadzie a ekipa była juz w blokach startowych do montażu automatycznego kotła na pellet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *