ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP WIZYTOWAŁ OSTRÓDZKICH STRAŻAKÓW

1 lutego ostródzką Komendę Powiatową PSP wizytował Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk. W wizytacji uczestniczył również Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Adamem Jastrzębskim.

Podczas spotkania Zastępca Komendanta Głównego PSP zapoznał się z warunkami pracy ostródzkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a następnie podczas rozmowy ze strażakami przedstawił plany funkcjonowania formacji na najbliższy okres. W trakcie rozmowy poruszono tematy dotyczące m. in. planowanych zakupów sprzętowych, nowego umundurowania w formacji oraz kwestie budżetowe. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mł. bryg. Łukasz Jasiński przedstawił plany związane z budową nowego obiektu strażnicy.

Opracowanie st. kpt. Damian Górski / zdjęcia st. kpt. Grzegorz Różański KW PSP w Olsztynie

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *