ZANOCUJ W LESIE – OD DZIŚ JEST TO MOŻLIWE! TAKŻE W NADLEŚNICTWIE OLSZTYNEK

„Zanocuj w lesie” to projekt, dzięki któremu już od 1 maja do dyspozycji miłośników bushcraftu i surwiwalu Lasy Państwowe udostępnią ponad 600 tys. ha w 425 nadleśnictwach. Dotychczas takich legalnych miejsc do nocowania w lasach było tylko 46.

Należy pamiętać, że bez względu na to jakiego sprzętu będzie się używać do wypoczynku, nie może on niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego. Utrzymany jest także zakaz używania otwartego ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami.

Każdy, kto będzie chciał nocować w lesie – w wyznaczonych strefach – dłużej niż dwie noce z rzędu lub w grupie większej niż dziewięć osób musi zgłosić to drogą mailową do miejscowego nadleśnictwa i otrzymać akceptację w wiadomości zwrotnej.

Wybierając się do „leśnego hotelu” należy jednak pamiętać, że w lesie nie ma kranów, bieżącej wody, restauracji czy parkingu. Są za to wspaniała przyroda, dzikie zwierzęta czy owady i nie zawsze sprzyjające warunki atmosferyczne. Akcja „Zanocuj w Lesie” skierowana jest przede wszystkim do osób przygotowanych do bytowania w trudnych warunkach terenowych.

Spędzenie nocy w lesie to zetknięcie się z dziką przyrodą w całej okazałości. Dlatego nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, zdrowym rozsądku oraz przestrzeganiu regulaminu dostępnego na stronie internetowej Lasów Państwowych.

Przypominamy też, że fragmenty lub całe obszary wyznaczone do nocowania mogą być czasowo wyłączane z użytkowania ze względu na sytuację przeciwpożarową lub inne względy związane z bezpieczeństwem nocujących oraz otaczającej ich przyrody.

Także Nadleśnictwo Olsztynek przystąpiło do programu „Zanocuj w lesie”, w ramach, którego wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni 1501 ha, przeznaczone dla miłośników bushcraftu i survivalu, gdzie bez ryzyka naruszenia ustawy o lasach, wszyscy zainteresowani mogą biwakować.

Osoby zainteresowane taką formą wypoczynku, chcące skorzystać z możliwości pobytu w wyznaczonych obszarach leśnych muszą zapoznać i stosować się do regulaminu (do pobrania na dole strony). W granicach wyznaczonych obszarów będzie można biwakować w dowolnym miejscu w grupie do dziewięciu osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa (mile widziane jest jednak informowanie gospodarza terenu o takim zamiarze). Nocleg musi być zgłoszony, jeśli chce zanocować więcej niż dziewięć osób i/lub przez dłużej niż dwie noce. Należy pamiętać, aby po skończonym „biwakowaniu”, posprzątać po sobie. Wyznaczony przez Nadleśnictwo Olsztynek teren, to obszar bez specjalnej infrastruktury gdzie nie wyznaczono miejsc do rozpalania ognia.

Przed wyprawą do lasu zapoznaj się mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ , sprawdź, czy obszar nie znajduje się na terenie objętym zakazem.

Należy pamiętać, że w lesie, bez względu na porę roku prowadzi się prace gospodarcze. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce

Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

Na wyznaczonym obszarze leżą dwa koła łowieckie: KŁ „Jeleń”, WKŁ „Batalion”. Terminy polowań zbiorowych dostępne na stronie nadleśnictwa.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. Prośbę wyślij na adres anna.burandt@olsztyn.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu.

Podaj następujące dane:

• imię i nazwisko zgłaszającego,

• telefon kontaktowy,

• mail kontaktowy,

• liczbę nocy (daty),

• liczbę osób,

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi. Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Anna Burandt, anna.burandt@olsztyn.lasy.gov.pl  tel. 660 477 118 (preferowany kontakt mailowy).

Lokalizacja wyznaczonego obszaru widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy , z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Nadleśnictwo Olsztynek przystąpiło do programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *