WZMOCNIĄ NAWIERZCHNIĘ UL. ŚWIETLIŃSKIEJ W KAJKOWIE

Ogłoszono zamówienie na roboty budowlane mające na celu wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w Kajkowie.

Jak czytamy w zamówieniu:

Ulica Świetlińska położona w ciągu drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad. Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym (liczne spękania i ubytki), Szerokość nawierzchni ok. 6 m. Po lewej stronie ulicy zlokalizowany ciąg pieszy z kostki prefabrykowanej.

Zakres prac zamówienia:

– roboty rozbiórkowe (krawężniki nawierzchnia chodnika)
– regulacja pionowa studzienek
– remont chodnika
– ułożenie warstwy wzmacniającej gr. 4 cm
– wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego

Realizowany zakres robót obejmuje wykonanie prac przygotowawczych umożliwiających realizacje projektu „Ekologiczne Asfalty”, którego celem jest stworzenie nawierzchni drogowej, która pozwoli na redukcję zanieczyszczeń atmosfery w obszarze pasa drogowego.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *