WYCHOWANKOWIE INTERNATU ZSZ IM. S. PETÖFI NA SPOTKANIU Z E. CYFUSEM I W. MIERZWĄ W MBP W OSTRÓDZIE

Wychowankowie Internatu ZSZ im. S. Petőfi wzięli udział w kolejnym ciekawym wydarzeniu z cyklu „Mazurzy pilnie poszukiwani” prowadzonego przez Stowarzyszenie Ars et Liber.

Był to panel dyskusyjny „Warmiacy- Mazurzy” z udziałem Waldemara Mierzwy, Edwarda Cyfusa- pisarzy i pasjonatów historii regionu, reprezentujących odpowiednio tradycję mazurską oraz warmińską.

Panel odbył się 28 listopada br. Prowadzący zaprosili do dyskusji Henryka Hocha – ostródzkiego radnego, działacza regionalnego, pasjonatę historii oraz ks. Wojciecha Płoszka – mazurskiego społecznika i proboszcza Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Ostródzie. Panowie przybliżyli tłumnie zabranym gościom definicję Mazura oraz Warmiaka, a także przedstawili i przybliżyli obie te kultury z ich tradycjami oraz różnicami historycznymi pomiędzy nimi.

Panel był bogaty w osobiste historie prowadzących z ich dzieciństwa i obecnego okresu pod względem pochodzenia i zamieszkania. Goście bardzo chętnie zadawali pytania podczas panelu, a podsumowaniem całego spotkania były słowa Waldemara Mierzwy na temat konieczności wspominania i podtrzymywania bogatej kultury, zarówno Warmii jak i Mazur. mazurskość i warmińskość to nie tylko pochodzenie, ale także zakorzeniona w sercu miłość do tych ziem, tradycji i ludzi.

Była to dla wychowanków Internatu bogata lekcja historii naszego regionu oraz spotkanie z pasjonatami, którzy pokazują lokalny patriotyzm.

Tekst: Agnieszka Kołodziejska; Foto: Agnieszka Kołodziejska, Martyna Jarząbek

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *