WPŁYNĄŁ WNIOSEK O REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA ZBIGNIEWA MICHALAKA

W piątek 22 listopada do Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu wpłynęło powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inicjatywy referendum. Jego przedmiotem ma być obwołanie Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji.

Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Mariusz Kłokocki.

Referendum będzie ważne, jeśli pójdzie na nie 3/5 głosujących spośród tych, którzy uczestniczyli w wyborach, w których wybierano burmistrza. Aby doszło do referendum, w pierwszej kolejności inicjatorzy muszą zebrać wymaganą liczbę (około 2700) ważnych podpisów.

Oto, jak inicjatorzy uzasadniają potrzebę referendum:

Powodem zainicjowania procedury referendalnej jest fatalna polityka personalna, uprawiana przez Burmistrza Zbigniewa Míchalaka i brak jakiejkolwiek wizji prowadzenia samorządu. Podejmowane przez Pana Burmistrza decyzje, to z jednej strony skutek niedoświadczenia Samorządowego, a z drugiej nieumiejętność zarządzania w ogóle. Minął rok od zaprzysiężenia niestety nie widać żadnej wizji rozwoju Ostródy. Brak też planu inwestycji.

Burmistrz Michalak zrezygnował ze współpracy z Radą Miejską, jak również z najbliższymi miastu samorządami, Gminą Ostróda oraz Powiatem Ostródzkim. Rodzi to niepotrzebne konflikty ze szkodą dla mieszkańców naszego miasta. Brak takiej współpracy doprowadził m.in. do chaosu w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na linii miasto-gmina. Został on tylko chwilowo zażegnany.

Nadal nieczynny jest basen, remontu którego Burmistrz nie potrafi dokończyć. Zmniejszone zostało finansowanie klubów sportowych kosztem prywatnej szkoły mistrzostwa sportowego, której właścicielem był Zbigniew Michalak, a którą obecnie prowadzą członkowie Jego najbliższej rodziny.

Jedną z lokalnych gazet uczynił swoją „tuba propagandową”, którą finansują spółki miejskie. To tylko niektóre z zarzutów mieszkańców Ostródy wobec Zbigniewa Michalaka. Nie o takie „zmiany” chodziło tym, którzy w ubiegłorocznych wyborach postanowili powierzyć ten zaszczytny urząd właśnie jemu. Został obdarzony zaufaniem, a w zamian stal się władzą arogancką, która nie słucha głosu mieszkańców i nie realizuje swoich obietnic. Jest za to prywata i wszechobecny nepotyzm.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *