GM. OSTRÓDA W SAMBOROWIE UPAMIĘTNIŁA ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W Samborowie upamiętniono 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski zainaugurowało złożenie kwiatów i zaśpiewanie hymnu pod pamiątkowym kamieniem.

W okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przypomniał drogę Polski do niepodległości oraz złożył podziękowania zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za przybycie, za świadectwo patriotyzmu i przywiązania do historii. Podkreślił, że udział w uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę.  Zaapelował o przekazywanie tradycji patriotycznych młodemu pokoleniu.

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Grzegorz Kierozalski, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Sadowski, Kierownik Referatu Oświaty Ewa Malinowska, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, radni, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, OSP Samborowo oraz mieszkańcy gminy.

 

Po złożeniu hołdu poległym bohaterom w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie miał miejsce patriotyczny program artystyczny  w wykonaniu dzieci i młodzieży z placówek oświatowych. Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie laureatów, którzy brali udział w gminnych konkursach związanych ze świętem niepodległości:

• recytatorskiego „Dla Niepodległej” oraz „Jesienne recytowanie przez nasze dzieci kochane”,
• wokalnego „Dla Niepodległej”,
• plastycznego „Moja ojczyzna kolorami malowana.

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *