W RAJU (GM. MORĄG) POWSTANĄ 2 FARMY FOTOWOLTAICZNE

Starosta ostródzki zatwierdził projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu i udzielił pozwolenia na budowę dwóch farm fotowoltaicznych w miejscowości Raj w Gminie Morąg.

Pozwolenie wydano dla:

PV-SUN Sp. z o.o.
ul. Złota 7/18
00-019 Warszawa

obejmujące:

budowę dwóch farm fotowoltaicznych o maksymalnej łącznej mocy do 2,0 MW PV Raj A i PV Raj B na działce nr 36/5 obr. Raj, gm. Morąg

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *