W NIEDZIELĘ W MORĄGU KOLEJNI ŻOŁNIERZE WSTĄPIĄ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

W najbliższą niedzielę 23 września słowa roty przysięgi wojskowej wypowie ponad 130 żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Będzie to już piąte zaprzysiężenie żołnierzy Obrony Terytorialnej na Warmii i Mazurach. Uroczystą i pełną emocji przysięgę żołnierze złożą w Parku Miejskim w Morągu, o godzinie 12.00.

Przez złożenie przysięgi wojskowej ponad 130 ochotników z całego województwa warmińsko-mazurskiego stanie się pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Tym samym zwiększy się liczba żołnierzy czterech batalionów lekkiej piechoty na Warmii i Mazurach.

Uroczystość będzie zwieńczeniem szesnastodniowego szkolenia podstawowego, które równolegle prowadzone jest w batalionie lekkiej piechoty w Morągu i w Giżycku. Składającym przysięgę towarzyszyć będą ich koledzy, którzy od 8 września br. realizują ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze w Olsztynie.

Blisko 100 Terytorialsów szkoli się w Morągu. Ponad 15% to mieszkańcy Iławy i powiatu iławskiego. Ponad 10% żołnierzy pochodzi z Ostródy i powiatu ostródzkiego, w tym ponad 3% to mieszkańcy Morąga. 5% żołnierzy to mieszkańcy powiatu nowomiejskiego. Taki sam odsetek żołnierzy stanowią mieszkańcy Działdowa i powiatu działdowskiego. Docelowo zasilą oni szeregi batalionu lekkiej piechoty w Morągu.

Terytorialsi, czyli kto?

– Opieramy swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami – podkreśla płk Mirosław Bryś, dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni 13,2 tys. żołnierzy, w tym 10,8 tys. ochotników oraz 2,3 tys. żołnierzy zawodowych. Blisko tysiąc dwustu żołnierzy to Terytorialsi z Warmii i Mazur.

Przeprowadzone analizy pokazują, że Terytorialsi składający przysięgę 23 września br. są ludźmi młodymi, 75% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej. Średnia wieku to 20 lat. W szkoleniu podstawowym silną grupę tworzą Panie, jest ich blisko 26%. Ponad 20% Terytorialsów składających przysięgę posiada wykształcenie wyższe, a prawie 10% wykształcenie średnie. Analizy wskazują również, że ponad 30% Terytorialsów posiada stałe zatrudnienie. Blisko 60% stanowią uczniowie.

W uroczystości wezmą udział bliscy żołnierzy, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, Kościoła, kombatanci, parlamentarzyści oraz mieszkańcy.

Przysięgę poprzedzi uroczysta msza święta w kościele pw. bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika w Morągu, o godzinie 8.00. Tuż po uroczystości Terytorialsi zaprezentują pojazdy i sprzęt, jakim dysponują na co dzień. Będzie okazja, aby porozmawiać o misji i zadaniach WOT, a także skosztować wojskowej grochówki.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *