Urząd Miejski w Ostródzie

W KOŃCU! 21 PAŹDZIERNIKA WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA OSTRÓDA!

Burmistrz Miasta Ostróda wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda, której powstanie zapowiadano już kilka lat temu. Mimo wcześniejszej uchwały o jej powołaniu dopiero teraz, być może uda się je powstać.

Uchwała o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda została uchwalona już 29 października 2019 roku. Po trzech lata może uda się jej powstać.

Burmistrz Miasta Ostróda zarządził przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda w kadencji
2022-2024 na 21 października 2022 r. Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej będzie Urząd Miejski w Ostródzie.

W skład Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej weszli:

1) Piotr Kowal – Zastępca Burmistrza Miasta Ostróda (Urząd Miejski w Ostródzie),
2) Elżbieta Socha – Sekretarz Miasta (Urząd Miejski w Ostródzie),
3) Bożena Ratajczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych (Urząd Miejski w Ostródzie),
4) Piotr Gorzelewski – Inspektor ds. oświatowych, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych(Urząd Miejski w Ostródzie),
5) Małgorzata Nastula – Inspektor ds. społecznych, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (Urząd Miejski w Ostródzie),
6) Agnieszka Andrzejewska – Inspektor ds. oświatowych, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (Urząd Miejski w Ostródzie).

Kalendarium wyborcze wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda

  • od 19 września 2022 r. do 20 października 2022 r. – Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda
  • do 30 września 2022 r. – Zgłaszanie dyrektorom szkół kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych (uczniów i nauczycieli) spośród wyborców zgłoszonych na wniosek samorządów uczniowskich oraz nauczycieli danej szkoły
  • do 7 października 2022 r. – Powołanie przez dyrektorów szkół Okręgowych Komisji Wyborczych (skład 5 osobowy: 1 nauczyciel i 4 uczniów)
  • do 14 października 2022 r. – Zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda
  • do 17 października 2022 r. – Rozplakatowanie w szkołach obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
  • do 18 października 2022 r. – Ustalenie przez Miejską Komisję Wyborczą kart do głosowania dla każdego okręgu wyborczego
  • do 18 października 2022 r. – Sporządzenie spisu wyborców przez dyrektorów szkół i przekazanie ich do Urzędu Miejskiego w Ostródzie
  • 20 października 2022 r. – Przekazanie spisów wyborców przewodniczącym poszczególnych Okręgowych Komisji Wyborczych
  • 21 października 2022 r. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda (głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych Okręgowych Komisji Wyborczych w godzinach umożliwiających wszystkim uczniom danej szkoły równy dostęp)

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH I LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH W OKRĘGU WYBORCZYM

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie (2 radnych)

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie (2 radnych)

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie (2 radnych)

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie (2 radnych)

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie (2 radnych)

6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie (2 radnych)

7. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie (2 radnych)

8. Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie (2 radnych)

9. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie (2 radnych)

10. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie (2 radnych)

11. Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie (2 radnych)

12. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie (1 radny)

13. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie (1 radny)

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *