W KAJKOWIE PRZEBUDUJĄ ULICE BUKOWĄ, DĘBOWĄ I BRZOZOWĄ

Gmina Ostróda otrzymała w ramach właśnie rozstrzygniętego programu Programu Inwestycji Strategicznych 4 mln 900 tys. zł na realizację inwestycji: „Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo”. Koszt całej inwestycji to 5.000.000,00 zł, współfinansowanie Gminy to  2% wartości inwestycji.

W ramach zadania przebudowane zostaną istniejące nawierzchnie ulic Dębowej oraz Brzozowej w miejscowości Kajkowo na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej wraz z chodnikami.Natomiast na ulicy Bukowej w początkowym odcinku wykonana nakładka bitumiczna i dalej nawierzchnia z asfaltobetonu. W ciągu ulicy Bukowej zostaną również skorygowane istniejące chodniki i zatoki postojowe. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu projektuje się oświetlenie uliczne.
Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *