UMOWA PODPISANA – WIADUKT W GLAZNOTACH ODZYSKA DAWNĄ ŚWIETNOŚĆ

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty – gmina Ostróda”. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została  firma TRANSFER- ART SYSTEM.

Realizacja projektu ma na celu:

1. Umożliwienie zwiedzania i korzystanie ze zrewitalizowanego dawnego mostu kolejowego w Glaznotach.

2. Powstrzymanie fizycznej, społecznej i kulturalnej degradacji obiektu zabytkowego w Glaznotach.

3. Poprawa wizerunki turystycznego i atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostróda i powiatu ostródzkiego poprzez rewitalizację dawnego mostu kolejowego w Glaznotach.

4. Poprawa poziomu estetyki wsi Glaznoty poprzez rewitalizację dawnego mostu kolejowego w Glaznotach.

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *