TRZECH CHĘTNYCH NA PRZEBUDOWĘ NIEBEZPIECZNEGO SKRZYŻOWANIA W ROŻENTALU

Trzech wykonawców zgłosiło się do przetargu na wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 15 (DK15) w Rożentalu. Najniższą cenę 13 878 839,76 zł zaproponowała firma Strabag, najwyższą – 16 488 690,30 zł firma Budimex.

Złożone oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  • cena – 80 proc.,
  • termin realizacji – 20 proc.

Umowę zamierzamy podpisać jeszcze w tym roku.

Zakres zadania

Zakres prac będzie obejmował podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowania DK15 z drugim (od strony Ostródy) wjazdem do Rożentala  w km 346+300 na rondo, likwidację skrzyżowania z drogą powiatową nr 1214N (Rożental – Grabowo), budowę korpusu drogowego o przekroju jednojezdniowym 1×2, odtworzenie istniejących zatok autobusowych w innej lokalizacji wraz z peronami i dojściami oraz budowę chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia drogowego przeznaczonego dla przejść dla pieszych. Prace budowlane przewidziane są na lata 2022-2023.

Bezpieczeństwo priorytetem

Planowane do przebudowy miejsce to prosty odcinek w sąsiedztwie miejscowości skomunikowanej z drogą krajową poprzez dwa skrzyżowania oddalone od siebie o 300 m. Taki układ dróg powoduje, że przy dużych prędkościach dochodzi tam do kolizji z pojazdami skręcającymi do Rożentala lub włączającymi się do ruchu na drodze krajowej. W celu poprawy bezpieczeństwa zostanie na skrzyżowaniu z drogą gminną wybudowane rondo, które będzie stanowiło element uspokojenia ruchu na długim, prostym odcinku drogi krajowej. Skrzyżowanie z drogą powiatową zostanie natomiast zamknięte, a droga powiatowa zostanie włączona do ronda nowym odcinkiem wykonanym w ramach rozbudowy drogi krajowej.

GDDKiA

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *