TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ W XXI WIEKU! POLOWANIE NA WIEDŹMUCHY W MIŁAKOWIE!

Wydawałoby się, że czasy kiedy palono na stosach domniemane wiedźmy i czarownice podejrzane o praktyki okultystyczne dawno już minęły i nikt już nie zarzuca kobietom takich rzeczy. Jak się jednak okazało tak nie jest. Średniowiecze powróciło i to w zaskakującym wydaniu do sympatycznego miasteczka w powiecie ostródzkim – Miłakowa.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Miłakowa wpłynęło pismo od Akcji Katolickiej przy parafii kościoła katolickiego w tej miejscowości, w którym zarzucono (jak pisze w swym piśmie posłanka Monika Falej), że „aktywność grupy artystycznej „Wiedźmuchy” ma znamiona praktyk okultystycznych”.

Kim są „Wiedźmuchy”? Odpowiedź jest prosta i banalna. Jest to grupa artystyczna składająca się z pań znanych z wielu inicjatyw społecznych. Podczas festynów i występów używają one charakterystycznych przebrań – wiedźm i czarownic.

Komisja podeszła do skargi poważnie i, by zbadać dobrze sprawę, dopiero na kolejnym posiedzeniu jednym z punktów obrad ma być jej rozpatrzenie. Ponadto na posiedzenie komisji został zaproszony ksiądz proboszcz z miłakowskiej parafii mimo tego, iż nie był on jednym z autorów tego zaskakującego pisma.

Warto dodać, że jedną z osób współtworzących Wiedźmuchy jest Alicja Tomaszewska sprawująca funkcję dyrektorki Miłakowskiego Domu Kultury.

Poniżej publikujemy pisma posłanki na Sejm RP Moniki Falej. Pierwszy skierowany jest do grupy artystycznej Wiedźmuchy z Miłakowa, a drugie do Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Miłakowa oraz print screen z porządkiem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miłakowie.

Zdjęcie: Wiedźmuchy

Elbląg , 19. lipca 2021 r.

Alicja Tomaszewska

Grupa artystyczna Wiedźmuchy

Szanowna Pani, drogie Wiedźmuchy,

z niepokojem przyjęłam informację, że Wasza aktywność spotkała się z nieprzychylną reakcją Akcji Katolickiej przy parafii katolickiego w Miłakowie.

Od samego początku istnienia grupy, działania Wiedźmuch są przykładem pozytywnej energii, organizowania się i aktywizowania w ramach samopomocy, jak i przykładem działań na rzecz lokalnej społeczności. Wielokrotne uczestniczyłam w wydarzeniach, które albo same Panie organizowały, albo w ramach których Panie uczestniczyły. Nigdy nie było w nich mowy o propagowaniu treści religijnych – co rzekomo jest Wiedźmuchom zarzucane, nie dopatrzyłam się także żadnych  mistycznych, czy okultystycznych praktyk. W tym miejscu pragnę podkreślić, że gdyby one miały miejsce, to miałyby Panie do tego prawo. Polski kodeks karny nie zakazuje odwoływania się do mistyki, świata fantazji i baśni.

Ze smutkiem i rozczarowaniem przyjęłam także informację, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Miłakowa nie podjęła na ostatnim zebraniu rozpatrzenia pisma Akcji Katolickiej dotyczących działalności grupy „Wiedźmuchy”.

Przełożenie punktu obrad na kolejne posiedzenie świadczy o tym, iż Komisja podchodzi do sprawy poważnie i widzi przesłanki, by skargę rozpatrzeć pozytywnie. Zdumiewa mnie fakt, iż radni nie podjęli tego tematu na ostatnim zebraniu Komisji, bo to oznacza, że, jak dla mnie, w absurdalnym zarzucie dopatrują się oni promowania praktyk okultystycznych.

Opinia publiczna opiera się na doniesieniach prasowych i publicznych wypowiedziach autorów skargi. Poprosiłam Przewodniczącego Komisji o ujawnienie jej treści, by lokalna społeczność, jak i przede wszystkim Wy same byście mogły poznać zarzuty, jakie są stawiane i przede wszystkim komu. Bo też nie wiemy.

Z  wypowiedzi przewodniczącego Komisji wynika, że na posiedzenie ma być zaproszona Pani celem wyjaśnienia całego zamieszania.

Pragnę zapewnić, że będę monitorowała sprawę i nie pozwolę by w świeckich instytucjach kierowano się innym prawem, niż polski kodeks karny.

Dziwi mnie zapowiedź przewodniczącego, że na posiedzenie Komisji zaproszono proboszcza, który nie jest przecież autorem owej skargi. Ujawnienie jej treści pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości, co do jej zasadności. Nie znam podstawy prawnej, na którą powołują się przedstawiciele Akcji Katolickiej i czy rzeczywiście argumentują, że  aktywność grupy „Wiedźmuchy” ma znamiona praktyk okultystycznych. Takie praktyki, choć nie dostrzegam ich w działaniach Wiedźmuch, nie są zakazane.

Mam nadzieję, że Radni odrzucą skargę Akcji Katolickiej zaświadczając, że zarówno Rada Miasta, jak i jednostki podległe Urzędowi Miasta (w tym Miłakowski Dom Kultury) są świeckie i prawo, jakim podlegają to prawo polskiego kodeksu karnego, a nie prawo kanoniczne.

Jako posłanka, jestem zobowiązana do wspierania władz samorządowych, mieszkańców i mieszkanek, jak i wszelkich grup formalnych i nieformalnych, także w sytuacjach konfliktowych. Zawsze będę wspierała także takie inicjatywy, jak działania grupy Wiedźmuchy. Dlatego chciałabym być obecna podczas posiedzenia Komisji.

Sprawa pomówienia, kładzie się cieniem nie tylko na samej grupie, ale i na Miłakowie, które zaistniało w opinii publicznej w nieprzychylnych okolicznościach. Jak najszybsze wyjaśnienie sprawy jest w interesie wszystkich. Proszę o niezwłoczne podjęcie tematu.

Z poważaniem

Monika Falej

Posłanka na Sejm RP

Elbląg , 19. lipca 2021 r.

Zbigniew Opoka

Przewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miasta Miłakowo

Szanowny Panie Przewodniczący,

z niepokojem przyjęłam informację, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie podjęła na ostatnim zebraniu rozpatrzenia pisma Akcji Katolickiej dotyczących działalności grupy „Wiedźmuchy”.

Działalność grupy jest mi znana i z podziwem przyglądam się aktywnościom kobiet w niej zrzeszonych. Wszelkie grupy samopomocowe, aktywizujące swoich członków, działające na rzecz lokalnych społeczności wzmacniają kapitał społeczny danej wspólnoty. Tak jest i w tym przypadku. Kobiety w różnym wieku skupiają się, by razem przezwyciężyć traumatyczne doświadczenia, lub po prostu zrobić coś dla innych.

Przełożenie punktu obrad na kolejne posiedzenie świadczy o tym, iż Komisja podchodzi do sprawy poważnie i widzi przesłanki, by skargę rozpatrzeć pozytywnie. Zdumiewa mnie fakt, iż nie podjęli Państwo tego tematu na ostatnim zebraniu Komisji, bo to oznacza, że, jak dla mnie, w absurdalnym zarzucie dopatrują się Państwo promowania praktyk okultystycznych.

Opinia publiczna opiera się na doniesieniach prasowych i publicznych wypowiedziach autorów skargi. Proszę o ujawnienie jej treści, by lokalna społeczność, jak i przede wszystkim same zainteresowane mogły poznać zarzuty, jakie są stawiane i przede wszystkim komu.

Z Pana wypowiedzi wynika, że na posiedzenie ma być zaproszona pani dyrektor domu kultury i proboszcz parafii w Miłakowie. Chciałabym zatem dowiedzieć się:

1. Czy Alicja Tomaszewska jest wzywana jako dyrektorka Miłakowskiego Domu Kultury, czy jako założycielka grupy?

2. Zapowiadana przez Pana obecność proboszcza parafii podczas rozpatrywania skargi ma świadczyć, że jest on stroną?

3. Czy zatem jest to skarga parafii, czy Akcji Katolickiej?

Ujawnienie treści skargi pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości, co do jej zasadności. Nie znam podstawy prawnej, na którą powołują się przedstawiciele Akcji Katolickiej i czy rzeczywiście argumentują, że  aktywność grupy „Wiedźmuchy” ma znamiona praktyk okultystycznych. Takie praktyki, choć nie dostrzegam ich w działaniach Wiedźmuch, nie są zakazane.

W wypowiedzi dla serwisu internetowego Onet powiedział Pan, iż komisja będzie także wyjaśniała, czy Pani dyrektor współpracuje z proboszczem. O jaką współpracę będą Państwo pytać i czy to ma wpływ na Państwa decyzję?

Mam nadzieję, że odrzucą Państwo skargę Akcji Katolickiej zaświadczając, że zarówno Rada Miasta, jak i jednostki podległe Urzędowi Miasta (w tym Dom Kultury) są świeckie i prawo, jakim podlegają to prawo polskiego kodeksu karnego, a nie prawo kanoniczne.

Jako posłanka, jestem zobowiązana do wspierania władz samorządowych, mieszkańców i mieszkanek, jak i wszelkich grup formalnych i nieformalnych, także w sytuacjach konfliktowych. Dlatego chciałabym być obecna podczas posiedzenia Komisji. Sprawa pomówienia, kładzie się cieniem nie tylko na samej grupie, ale i na Miłakowie, które zaistniało w opinii publicznej w nieprzychylnych okolicznościach. Jak najszybsze wyjaśnienie sprawy jest w interesie wszystkich. Proszę o niezwłoczne podjęcie tematu.

Z poważaniem

Monika Falej

Posłanka na Sejm RP

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *