TERYTORIALSI Z MORĄGA NA POLIGONIE W ORZYSZU – SZKOLENIE STRZELECKE, INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE…

Od soboty, 4 września, trwa szkolenie zintegrowane żołnierzy 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu, wchodzącego w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenia zintegrowane są ważnym punktem wyszkolenia żołnierzy WOT. Każdy żołnierz OT pełniący terytorialną służbę wojskową, raz w roku musi ukończyć tego typu szkolenie, które najczęściej realizowane jest w trybie szkolenia poligonowego. Takie szkolenie umożliwia przeprowadzenie zajęć w warunkach zwykle niedostępnych w garnizonach.

Pierwsze dzień poligonu rozpoczął się od zajęć Inżynieryjno-Saperskich. Do najważniejszych zagadnień można z całą pewnością zaliczyć: budowa zapalnika lontowego, budowa ogniowych i elektrycznych sieci wybuchowych o układzie szeregowym i równoległym.

Szkolenie jest intensywne, ale mimo zmęczenia, zaangażowanie nie maleje. W trakcie poligonu żołnierze doskonalą umiejętności bojowe i taktyczne na strzelnicach i placach ćwiczeń ośrodka. Szkolą się w określonych sytuacjach taktycznych, a największą cześć szkolenia zajmują zajęcia strzeleckie„ – komentuje dowódca 4klp ppor. Dariusz Wieczorek

Codziennie realizowane są intensywne zajęcia taktyczne, podczas których Terytorialsi doskonalą swoje umiejętności prowadząc działania nieregularne. Wykorzystując obiekty Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzysz dowódcy największy nacisk kładą na szkolenie strzeleckie w ramach, którego żołnierze doskonalą umiejętności prowadzenia celnego ognia do celów stałych i ukazujących się. Żołnierze 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu wykonali strzelanie z pistoletu wojskowe PW-83, broni wyborowej SAKO, karabinu MSBS GROT, karabinu PK. Wykorzystano również gogle noktowizyjne MU-3, które umożliwiły celne prowadzenie ognia w warunkach nocnych.

Jednym z najważniejszych punktów szkolenia były zajęcia ze Strażą Graniczną z Kętrzyna. Miały one na celu zapoznanie żołnierzy z zakresem działań podczas ewentualnych, wspólnych działań na granicy państwa. Strażnicy z Kętrzyna pokazali żołnierzem na czym polega legitymowanie osób postronnych w rejonie przygranicznym, zatrzymywanie pojazdów do kontroli oraz zapoznali Terytorialsów ze sprzętem będącym na wyposażeniu SG.

,, Czas szkolenia poligonowego pododdziałów 42 batalionu lekkiej piechoty w obecnej sytuacji w jakiej znalazła się Polska, gdzie WOT realizują operację SilneWsparcie, to właściwy moment aby zacieśnić współpracę z Warmińsko – Mazurski Oddziałem SG oraz jego Placówkami. Na podstawie posiadanego porozumienia zawartego w maju 2019 roku pomiędzy Dowódcą 4W-MBOT a Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, poznajemy techniki, sprzęt, taktykę działania funkcjonariuszy Straży Granicznej, wymieniamy poglądy, wspólnie możemy wypracowywać procedury reagowania kryzysowego, m.in. do współdziałania służb w stanie wyjątkowym państwa.

Ćwiczenia miały na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej. Również praktyczne działanie na posterunkach kontrolnych organizowanych doraźnie, pełnienie służby w formie patrolowania, prowadzenia obserwacji, kontrola ruchu drogowego, zatrzymywanie osób, przeszukanie terenu.” – dowódca 42blp ppłk Maciej Rypiński

kpr. Angelika Żmijewska, specjalista do spraw komunikacji 42blp

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *