TERYTORIALSI SZKOLILI SIĘ W MORĄGU Z BYŁYMI ŻOŁNIERZAMI WOJSK SPECJALNYCH

W dniach 09-11.03.2021 r. w 42 Batalionie Lekkiej Piechoty w Morągu odbył się kurs instruktorsko-metodyczny dla żołnierzy 4W-MBOT, który jest formą grupowego szkolenia, doskonalenia, dowódców plutonów i drużyn. 29 instruktorów szkolonych było pod okiem Mobilnych Zespołów Szkoleniowych WOT, czyli byłych żołnierzy wojsk specjalnych, którzy odeszli już do cywila, jednakże swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem zawodowym chcą służyć i wspierać żołnierzy WOT.

Kurs instruktorsko-metodyczny jest bezpośrednią formą przygotowania instruktorów do szkolenia podstawowego i wyrównawczego, które odbywają się systematycznie w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Główną istotą kursu instruktorsko-metodycznego jest realizacja kilku zajęć w różnych formach, np. instruktorsko-metodycznych zajęć pokazowych, metodycznych zajęć grupowych, instruktażu. Natomiast głównym celem jest przygotowanie instruktorów do organizowania i prowadzenia zajęć programowych, instruowania na punkcie nauczania podczas zajęć, podniesienie poziomu wiedzy instruktorów, utrwalenie wiedzy i umiejętności instruktorów, a także zapoznanie z właściwą organizacją i metodyką szkolenia. Udzielenie praktycznych wskazówek metodycznych, co do sposobów planowania, organizacji i przygotowania zajęć, uczenie określonych czynności oraz postępowania dowódców w czasie realizacji zajęć.

Podczas kursu realizowano tematy dotyczące sposobu prowadzenia rozpoznania, obserwacji stacjonarnej, a także działań defensywnych.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *