17 STYCZNIA RUSZA KOLEJNA ODSŁONA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu występowania w Polsce Covid-19 będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r. a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  Czytaj więcej o 17 STYCZNIA RUSZA KOLEJNA ODSŁONA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

OD 1 KWIETNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE NA DZIECKO W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA

Od 1 kwietnia przyszłego roku będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie – do 400 zł miesięcznie – na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Czytaj więcej o OD 1 KWIETNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE NA DZIECKO W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA

ZUS

OD POCZĄTKU 2021 ROKU MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO MAŁEGO ZUS PLUS

Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Czytaj więcej o OD POCZĄTKU 2021 ROKU MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO MAŁEGO ZUS PLUS

JAKI ZASIŁEK CHOROBOWY PRZYSŁUGUJE PRACOWNIKOM MEDYCZNYM, STRAŻAKOM OCHOTNIKOM

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych – zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni – mają prawo do 100% zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy. Prawo do 100% zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej. Czytaj więcej o JAKI ZASIŁEK CHOROBOWY PRZYSŁUGUJE PRACOWNIKOM MEDYCZNYM, STRAŻAKOM OCHOTNIKOM

OD 30 GRUDNIA MOŻNA WNIOSKOWAĆ O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe to wsparcie dla branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować do ZUS już od 30 grudnia. Czytaj więcej o OD 30 GRUDNIA MOŻNA WNIOSKOWAĆ O ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

ZUS Ostróda

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO 24 GRUDNIA

Od 30 listopada do 24 grudnia to nowy okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy zamknięto żłobek,  klub dziecięcy, przedszkole, czy szkołę, do której uczęszcza dziecko. Ze świadczenia mogą korzystać także medycy. Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Czytaj więcej o DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO 24 GRUDNIA

ZUS

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – KOMU PRZYSŁUGUJE

Od 9  do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Czytaj więcej o DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – KOMU PRZYSŁUGUJE

ZUS

INFORMACJE O KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ SĄ JUŻ NA PUE ZUS

Płatnicy składek i ubezpieczeni mają już dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych. Czytaj więcej o INFORMACJE O KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ SĄ JUŻ NA PUE ZUS

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.