ZIELONA STREFA W POLICJI – CZYLI GDZIE ZGŁASZAĆ PRZEMOC WOBEC ZWIERZĄT?!

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, jak również organizowanie działań mających na celu zapobieganie wszelkim zjawiskom kryminogennym, to jedno z podstawowych zadań Policji. Dotyczy to również przestępstw i wykroczeń na szkodę środowiska naturalnego lub popełnianych wobec zwierząt. Dlatego w zakresie ochrony dobrodziejstw natury i zwierząt policjanci podejmują współpracę z innymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicielami organizacji społecznych i innych instytucji, którym dobro środowiska i zwierząt leży na sercu. Czytaj więcej o ZIELONA STREFA W POLICJI – CZYLI GDZIE ZGŁASZAĆ PRZEMOC WOBEC ZWIERZĄT?!

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.