SZKOLENIA TERYTORIALSÓW W OLSZTYNIE, BRANIEWIE I MORĄGU

W miniony weekend żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli w szkoleniach doskonalących. Terytorialsi szkolili się w grupie specjalistycznej ratownik, dowódczej, saperskiej. W Olsztynie realizowane było szkolenie operatorów radiostacji. W Braniewie szkolenie grupy medycznej. W Morągu odbyło się również szkolenie BLS i SERE. Żołnierze trenowali też swoje umiejętności strzeleckie.

Żołnierze 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu realizowali zagadnienia z elektrycznego oraz nieelektrycznego wysadzania ładunków wybuchowych, podstaw dowodzenia. Żołnierze wykonali również strzelania z broni etatowej: GROT, PW 83 oraz karabin maszynowy PK.

„Jestem żołnierzem, który swoje szkolenie podstawowe rozpoczął podczas ferii zimowych, miesiąc po przysiędze wojskowej stawiłam się w jednostce wojskowej na pierwsze szkolenie rotacyjne. Ćwiczyliśmy między innymi resuscytację krążeniowo-oddechową, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, udzielanie pierwszej pomocy przy ukąszeniu, zadławieniu. Prawidłowe kamuflowanie, tworzenie schronów, rodzaje ognisk oraz ich rozpalanie, jak również pozyskiwanie wody. Informacje były przekazane rzetelnie i dużo zostało w głowie. Bardzo mi się podobało a cenne wskazówki przydadzą się nawet w życiu codziennym.” – szer. Natalia GRANAT, żołnierz który wziął udział w szkoleniu BLS czyli zasad udzielania pierwszej pomocy i SERE tj. podstaw surwiwalu.

Grupa medyczna żołnierzy 43 batalionu lekkiej piechoty z Braniewa szlifowała udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ewakuację rannego z pola walki. Ich szkolenie objęło takie zagadnienia jak: ocena stanu rannego, tamowanie krwawienia, użycie stazy taktycznej, udrożnienie i kontrola dróg oddechowych. Wykorzystano środki pozoracji by odzwierciedlić działanie potencjalnego przeciwnika, zmuszając tym samym szkolonych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym w stosunku do zaistniałej sytuacji. Żołnierze realizowali również szkolenie strzeleckie na strzelnicy garnizonowej oraz doskonalili zrywanie kontaktu ogniowego w terenie.

Radiostacja plecakowa przeznaczona jest do pracy cyfrowej i analogowej w sieciach i kierunkach radiowych. Wykorzystywana jest do utrzymywania łączności w dalekosiężnych relacji radiowych na szczeblu taktycznym, pododdziałach powietrzno-desantowych, specjalnych i misjach pokojowych.

„Od 11 lutego na terenie kompleksu koszarowego 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzono szkolenie operatorów radiostacji z rodziny HARRIS. Warsztaty łączności radiowej to jeden z elementów podwyższenia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych terytorialsów, którzy systematycznie przechodzą odpowiednie szkolenia dla operatorów radiostacji. W warsztatach wzięło udział 25 żołnierzy, również z innych Brygad Obrony Terytorialnej. Szkolenie zakończyło się 19 lutego egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia warsztatów” – ppłk. Łukasz BUCZKOWSKI, Dowódca 45 batalionu lekkiej piechoty w Olsztynie.

Weekend był intensywnym czasem dla blisko 500 Żołnierzy Brygady. Ze względu na pandemię koronawirusa szkolenia przebiegają w pełnym reżimie sanitarnym i mniejszych grupach szkoleniowych.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *