SZKOŁA DLA RODZICÓW W GMINIE DĄBRÓWNO

4 października 2021 roku rozpoczęły się zajęcia dla mieszkańców gminy Dąbrówno w Szkole dla Rodziców.

Nowa edycja to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Głównym celem jest wspieranie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się i refleksja nad własną postawą wychowawczą. Zajęcia mają charakter warsztatowy i wykorzystują w dużej mierze doświadczenia własne uczestników. Taki charakter spotkań pozwala na tworzeniu głębszych, pełniejszych relacji pomiędzy uczestnikami, daje zadowolenie i tworzy poczucie wzajemnej bliskości.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę, posiadającego kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu Szkoły dla Rodziców. Odbywają się w każdy poniedziałek. Pełen cykl obejmuje 10 spotkań.

Rekrutację prowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie. Zajęcia zostały zorganizowane i sfinansowane przy wsparciu Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrównie.

Źródło: Gmina Dąbrówno

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *