„SUPER POWIAT” OSTRÓDZKI MISTRZEM WŚRÓD SAMORZĄDOWYCH LIDERÓW W RANKINGU ZPP

Powiat Ostródzki po raz kolejny został nagrodzony przez przez Związek Powiatów Polskich jako „Mistrz wśród samorządowych liderów” za 2020 r. 16 września w Wiśle Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski  odebrał przyznane po raz pierwszy dla samorządu  wyróżnienie „Super Powiat”.

W kategorii „powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców” Powiat Ostródzki uplasował się na drugiej pozycji, tuż za Powiatem Słupskim, a przed Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Powiat Ostródzki od kilku lat znajduje się w czołówce rankingu, w zeszłym rokuw Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów organizowanym przez ZPP zajął pierwsze miejsce. Przyznano mu wtedy tytuł: „Dobry Polski Samorząd 2019”.

Warto dodać, że w tegorocznym rankingu na razie Powiat Ostródzki prowadzi przed Powiatem Tomaszowskim i Słupskim. Zasady udziału i punktacji możecie przeczytać poniżej.

RANKING POWIATÓW OD 60 DO 120 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW 2020

Miejsce Nazwa uczestnika Punktacja
 1 Powiat Słupski 54330
 2 Powiat Ostródzki 54050
 3 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 53775
 4 Powiat Raciborski 53733
 5 Powiat Tomaszowski (lubelskie) 50487
 6 Powiat Toruński 46840
 7 Powiat Świecki 46605
 8 Powiat Niżański 44705
 9 Powiat Chojnicki 41710
 10 Powiat Szczecinecki 37710

Zasady udziału w Rankingu Związku Powiatów Polskich

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok.

Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. W ramach Rankingu samorządy mogą otrzymać także specjalne wyróżnienie „Super Powiat/Super Gmina”, jeżeli JST uzyska największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych – co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu danego samorządu. Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP.

Foto: Powiat Ostródzki

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *