STRAŻACY OCHOTNICY Z MIŁOMŁYNA PODSUMOWALI ROK 2021

W piątek 25 lutego w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za rok 2021.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłomłynie jest największą formacją ochotniczą w gminie Miłomłyn. Wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zebranie otworzył Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej dh Mieczysław Jakowszczenko, który powitał przybyłych gości, Druhny i Druhów.
Na spotkanie przybyli:
  • Bogusława Orzechowska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Gustaw Marek Brzezin Marszałek, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,
  • Beata Mazur, Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostródzie,
  • Tomasz Kasprzak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłomłynie,
  • st. bryg. Tomasz Ostrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie,
  • st. kpt. Łukasz Zaniewski, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Ostródzie,
  • st. kpt. Bogdan Grzymowicz, Komendant Gminny,
  • Ryszard Harasim, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie,
  • Stanisław Tyszkowski, Skarbnik Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie.
Przewodniczącym zebrania jednogłośnie wybrany został Piotr Antoszewski, a sekretarzem Alicja Siwkowska. Prezes dh Mieczysław Jakowszczenko przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2021, a przy okazji złożył podziękowania za dotychczasową współpracę na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Pana Stanisława Siwkowskiego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 przedstawił skarbnik dh Damian Chachuła. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Dariusz Petka odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP Miłomłyn.

Piątkowe spotkanie było okazją do podziękowań strażakom za ich bezinteresowne zaangażowanie. Burmistrz Stanisław Siwkowski podziękował strażakom za ich zaangażowanie i bezinteresowną działalność, nie tylko związaną z akcjami ratowniczymi, ale także aktywność w przygotowaniu miejskich uroczystości oraz życzył im i ich rodzinom zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2022 roku. Jednym z ważniejszych planów jednostki na rok 2022 jest zakup nowego samochodu. Gmina już zabezpieczyła na ten cel środki w kwocie 400 tys. złotych. Jednostka OSP Miłomłyn jest jedną z dwóch jednostek w powiecie ostródzkim, które znalazły się na liście rekomendowanych jednostek do uzyskania dofinansowania na zakup samochodu pożarniczego.

Słowa podziękowania dla strażaków skierowali również Senator RP Pani Bogusława Orzechowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Beata Mazur oraz Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. St. bryg. Tomasz Ostrowski, Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie w swoim wystąpieniu przedstawił statystykę zdarzeń zaistniałych w powiecie ostródzkim w roku 2021, a jednocześnie statystykę wyjazdów naszej jednostki, podsumował szkolenia oraz wyjaśnił kwestie związane z Ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Podziękował za dotychczasową współpracę.
Źródło i zdjęcia: OSP Miłomłyn

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *