UWAGA! JUTRO STRAJK OSTRZEGAWCZY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZPITALU W OSTRÓDZIE!

Na jutro, środę 8 czerwca pielęgniarki i położne zapowiedziały strajk ostrzegawczy w Szpitalu w Ostródzie.

Strajk ma trwać od godziny 10.00 do godziny 12.00. W tym czasie pielęgniarki i położne mają zaprzestać pracy.

Jak możemy przeczytać w piśmie skierowanym do Prezesa Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A. Jacka Dudzina:

Mając na uwadze fakt, że przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę, iż nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminu przewidzianego dla organizacji strajku właściwego, Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie informuje, że od dnia 7 czerwca 2022 roku rozpoczyna akcję protestacyjną polegającą na oplakatowaniu szpitala, rozdawaniu ulotek i innych czynnościach protestacyjnych, a w dniu 8 czerwca 2022 r. zostanie przeprowadzony dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

Strajk rozpocznie się od godziny 10:00 i będzie trwać do godziny 12:00. Formą strajku w tym dniu będzie całkowite zaprzestanie wykonywania pracy według zasad zawartych w załączniku nr 1 do uchwały nr 4/2022 Zarządu MOZ OZZPiP przy WSS w Olsztynie.

Jak mówią pielęgniarki, warunki płacowe odbiegają od tych, które są w innych szpitalach w naszym województwie, na niekorzyść szpitala w Ostródzie. To powoduje nie tylko gorsze warunki pracy dla personelu szpitala, ale także sprawia, że nie ma chętnych młodych osób do pracy w szpitalu w Ostródzie. Dużo zatrudnionych obecnie pielęgniarek i położnych w szpitalu w Ostródzie jest w wieku emerytalnym bądź przedemerytalnym, a już są braki w personelu pielęgniarskim. Młode osoby po szkołach pielęgniarskich nie są zainteresowane przyjściem do szpitala w Ostródzie, ponieważ znajdują pracę w innych placówkach w naszym województwie, na lepszych warunkach płacowych.

Jak mówią pielęgniarki, problem też występuje m.in. z wypłacaniem chociażby stażowego.

Poniżej skan pisma.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *